logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
  • English

Индикативните оферти следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 04.11.2019 г. в електронен формат на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg, съгласно приложения образец на Оферта.

Увеличи текста
Висок контраст