Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Индикативните оферти следва да бъдат изпратени в срок до 17.30 часа на 04.11.2019 г. в електронен формат на електронна поща: delovodstvo@iamn.bg, съгласно приложения образец на Оферта.

Icon
Образец на оферта за участие

Към обществена поръчка с предмет:
„Наем на самолет с екипаж на „мокър лизинг“ за обслужване на трансплантационни дейности“

Icon
Покана

Към обществена поръчка с предмет:
„Наем на самолет с екипаж на „мокър лизинг“ за обслужване на трансплантационни дейности“

Icon
Техническа спецификация

Към обществена поръчка с предмет:
„Наем на самолет с екипаж на „мокър лизинг“ за обслужване на трансплантационни дейности“