Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Публикувано в СЕВОП под № 2652

Информация за процедурата

Номер: 2652
Процедура: вътрешен конкурентен избор на основание чл.82, ал.4 от ЗОП
Описание: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при пътувания в страната и чужбина за нуждите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор”. Процедурата се провежда електронно, чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) адрес: https://sevop.minfin.bg/. Приложена е подробна техническа спецификация.
Статус: активна
Дата на стартиране подаването на оферти: 07/10/2022 9:00
Краен срок за подаване на оферти: 17/10/2022 23:59
Документация: Покана за участие и приложения към нея: проект на договор; образец на декларация по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП; техническа спецификация
Изтегляне на документацията

 

Публикация Дата на публикацията
ПРОТОКОЛ №1 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 20.10.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 20.10.2022 г.
ПРОТОКОЛ №2 ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 28.10.2022 г.
ДОКЛАД ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА 28.10.2022 г.
РЕШЕНИЕ 28.10.2022 г.
Обявление за възложена поръчка 25.11.2022 г.
Договор за възлагане на обществена поръчка 25.11.2022 г.
Приложение №1 – Техническа спецификация 25.11.2022 г.
Приложение №2 – Ценово предложение по ФО 1 25.11.2022 г.
Приложение №2 – Ценово предложение по ФО 2 25.11.2022 г.
Приложение №3 – Гаранция за изпълнение 25.11.2022 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 20.12.2022 г.