Публикувани са ръководства за чакащите за трансплантация

На интернет страницата на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) в рубриката „За пациенти“ са публикувани ръководства за чакащите за сърдечна и белодробна трансплантация.

Целта на препоръките, които ИАМН е публикувала, е хората, които чакат за трансплантация да бъдат подпомогнати с информация.

Предстои да бъдат публикувани подобни насоки и за пациентите, които очакват чернодробна и бъбречна трансплантация.

Ръководствата можете да намерите тук.