Първа реализирана за 2021г. донорска ситуация в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна

На 03.08.2021 г. жена на 37 години от Варна изпада в мозъчна смърт, вследствие на хеморагия. Въпреки тежката загуба, близките вземат благородното решение да дарят органите на своята роднина и да спасят човешки живот.

Екипът на проф. Вилиян Платиканов от УМБАЛ „Света Марина” гр. Варна пристъпва към реализиране на донорската ситуация на 04.08.2021 г. Съгласно подписан Протокол за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията между Национална агенция за трансплантация на Румъния и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ на Република България бъбреците бяха предоставени на румънската страна.

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ с подкрепата  на Министерство на здравеопазването извърши организирането и координирането на донорската ситуация.

Изказваме своите съболезнования към близките на донора и благодарност към тях за благородната постъпка в името на човешкия живот.  Изразяваме благодарност към координатора по донорство и екипа от УМБАЛ „Света Марина“, ангажиран с реализирането на ситуацията и ЦСМП – Варна.

Благодарим за съдействието на „Национална полиция“ – МВР и на ръководството и екипа на летище Варна за оказаното съдействие.