Разпоредена е спешна проверка на случай за починал пациент пред Пета градска болница в София

Изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“ Росен Иванов разпореди да започне спешна проверка по сигнал на гражданин в социалните мрежи за изписан пациент на Пета многопрофилна болница за активно лечение – „София” ЕАД,  гр. София, който е починал пред лечебното заведение.

Резултатите от извършената проверка ще бъдат докладвани на министъра на здравеопазването.