Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

В раздел „Регистрационна дейност“ може да намерите пълната информация кои са регистрираните на територията на Република България:

  • лечебни заведения за извънболничната помощ;
  • хосписи;
  • медицински факултети;
  • факултети по дентална медицина.

Ние отговаряме за издаването на удостоверения, с които изброените лечебни заведения легитимират дейността си. Ако установим, че те нарушават дейностите, за които са регистрирани, имаме право да отнемем издаденото удостоверение за регистрация. По този начин работим за защита на правата на пациентите и за спазване на законовите изисквания от страна на лечебните заведения.