Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Образец на заявление по адм. услуга 1335
Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 1369 изтегляния
64.00 KB
Образец на заявление по адм. услуга 1659
Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 1270 изтегляния
55.00 KB
Образец на заявление по адм. услуга 465
Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe 696 изтегляния
58.00 KB