Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Образец на заявление по адм. услуга 1335
Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 2825 изтегляния
64.00 KB
Образец на заявление по адм. услуга 1659
Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 2593 изтегляния
55.00 KB
Образец на заявление по адм. услуга 465
Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe 1386 изтегляния
58.00 KB
Електронна форма на допълнително приложение Обр. ИАМН/РРЛЗ 24-08
Приложимо за административни услуги 1335 и 1659 1892 изтегляния
474.33 KB