Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English
Заглавие
Образец на заявление по адм. услуга 1335
Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 9 изтегляния
64.00 KB Изтегляне
Образец на заявление по адм. услуга 1659
Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища 6 изтегляния
55.00 KB Изтегляне
Образец на заявление по адм. услуга 465
Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe 1 download
58.00 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст