Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Държавните такси, свързани с регистрирането на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите са определени с Постановление на МС №88 от 24.04.2019 г. за приемане на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и Постановление № 289 от 25.08.2021 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление №88.

Дължимата държавна такса се превежда по сметката на ИАМН:

  • за първоначална регистрация на лечебно заведение (ЛЗ) – 104 лв.;
  • при промяна на вписваните обстоятелства по регистрацията на ЛЗ:
    • промяна на дейност – 92 лв.;
    • промяна на адрес на осъществяване на дейност – 64 лв.;
    • промяна на управител, наименование, адрес на седалище и управление, медицински специалисти, осъществяващи дейност в ЛЗ и др. – 10 лв.