Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

 

      ДЕКЛАРАЦИЯ      
Имена Длъжност Структура Декларации за несъвместимост   Декларации за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
Росица Ночева главен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-1/
06.01.21 г.
  ДН-7/
18.01.21 г.
 
Светла Тодорова-Кръстева главен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-1/
06.01.21 г.
 
Тянка Петкова- Серафимова главен инспектор отдел „Риск мениджмънт и анализи”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-2/
06.01.21 г.
  ДН-9/
26.01.21 г.
 
Фани Коцева инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-4/
13.01.21 г.
 
Габриела Георгиева младши експерт отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-5/
14.01.21 г.
 
Таня Стефанова главен специалист отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-3/
14.01.21 г.
  ДН-6/
14.01.21 г.
 
Владимир  Лазаров  инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-6/
10.02.21 г.
  ДН-12/
17.02.21 г.
 
Марина Стоева главен експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-13/
11.03.21 г.
 
Таня Стефанова главен специалист отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-14/
14.04.21 г.
 
Тодор Пенев директор дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-15/
15.04.21 г.
 
Марияна Куновска главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-7/
19.04.21 г.
     
Иван Николов главен инспектор отдел „Контрол на лечебите заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-16/
22.04.21 г.
 
Добрина Петкова главен специалист отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-17/
22.04.21 г.
 
Кирил Кирилов главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-18/
23.04.21 г.
 
Елена Йорданова главен експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-19/
23.04.21 г.
 
Невяна Михайлова главен специалист отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-21/
26.04.21 г.
 
Галина Крумова старши експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-22/
26.04.21 г.
 
Десислава Димитрова държавен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-23/
26.04.21 г.
 
Мария Ниновска държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-24/
27.04.21 г.
 
Радка Николова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-25/
27.04.21 г.
 
Радостина Аначкова главен експерт отдел “Финансово и информационно осигуряване”, дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-26/
27.04.21 г.
 
Стела Йончева-Кръстева главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-27/
27.04.21 г.
 
Юлияна Ганчева началник на отдел отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-28/
27.04.21 г.
 
Стела Йончева-Кръстева главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-29/
28.04.21 г.
 
Росен Коларов държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-31/
28.04.21 г.
 
Константин Гърневски държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-32/
28.04.21 г.
 
Габриела Георгиева младши експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-33/
28.04.21 г.
 
Райна Боянова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-35/
28.04.21 г.
 
Димо Иванов старши юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-36/
28.04.21 г.
 
Светла Тодорова-Кръстева директор на дирекция дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-37/
28.04.21 г.
 
Георги Димитров държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-38/
29.04.21 г.
 
Поля Григорова старши експерт отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-39/
29.04.21 г.
 
Ренета Кумчева младши експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-40/
29.04.21 г.
 
Ева Търнева старши юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-41/
05.05.21 г.
 
Ирена Кошова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-42/
05.05.21 г.
 
Цветелина Николова-Кирчева главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-43/
05.05.21 г.
 
Донка Величкова главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-45/
07.05.21 г.
 
Кристина Манова главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-46/
07.05.21 г.
 
Елица Панайотова директор на дирекция дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-47/
07.05.21 г.
 
Ирена Цанкова главен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-48/
10.05.21 г.
 
Михаела Йовкова началник на отдел отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-49/
10.05.21 г.
 
Фани Коцева инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-50/
10.05.21 г.
 
Димитър Илиев държавен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-23/
24.09.21 г.
  ДН-51/
10.05.21 г.
 
Фидел Косев началник на отдел отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-52/
10.05.21 г.
 
Елизабет Манова-Баждекова главен инспектор отдел „Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-22/
24.09.21 г.
  ДН-53/
10.05.21 г.
 
Силвия Веселинова Асенова главен експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-54/
10.05.21 г.
 
Юлия Балканджиева- Паунова главен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-55/
10.05.21г.
 
Георги Лесов Главен експерт отдел “Административно и правно осигуряване“ дирекция „ Финансово и информационно осигуряване“     ДН-56/
10.05.21 г.
 
Евелина Йорданова директор дирекция  дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-57/
11.05.21 г.
 
Ирина Стоянова главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-59/
11.05.21 г.
 
Елена Перчинска държавен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-61/
11.05.21 г.
 
Десислава Цонева старши експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-62/
11.05.21 г.
 
Бронислав Денев главен инспектор отдел „Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-63/
11.05.21 г.
 
Еленка Йорданова  Главен инспектор отдел „Риск мениджмънт и анализ “, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-64/
11.05.21 г.
 
Йордан Пеев главен експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-65/
11.05.21 г. 
 
Мария Недялкова държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-66/
12.05.21 г.
 
Мария Лобанова главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-67/
12.05.21 г.
 
Албена Узунова  главен експерт отдел „Риск мениджмънт и анализ “, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-69/
12.05.21 г.
 
Ванина Антонова главен експерт дирекция ” Управление и координация на трансплантациите и асистираната репродукция”     ДН-70/
12.05.21 г.
 
Владимир Пилософ държавен инспектор отдел „Контрол на лечебните заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-71/
12.05.21 г.
 
Ани Сайков главен юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-72/
12.05.21 г.
 
Деница Христова началник на отдел отдел “”Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-73/
12.05.21 г.
 
Янислав Нанов държавен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-74/
12.05.21 г.
 
Анатолий Кунитский главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-75/
12.05.21 г.
 
Радостина Гетова главен експерт  дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-78/
13.05.21 г.
 
Тянка Петкова- Серафимова главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-79/
13.05.21 г.
 
Мая Серафимова главен експерт дирекция „Управление и координация на трансплантацията и асистираната репродукция“     ДН-80/
13.05.21 г.
 
Росица Ночева главен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-81/
13.05.21 г.
 
Юлияна Чилева държавен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-82/
14.05.21 г.
 
Галина Бочева главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-83/
14.05.21 г.
 
Ростислав Райчев държавен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-84/
14.05.21 г.
 
Теодора Цонкова началник на отдел отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-85/
14.05.21 г.
 
Ивайло Петров главен специалист отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-86/
14.05.21 г.
 
Иван Славов  главен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за болнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”       ДН-87/
14.05.21 г.
Ангел Ангелов главен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-88/
14.05.21 г.
 
Антония Кастелова държавен инспектор отдел “Контрол на лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството”     ДН-89/
17.05.21 г.
 
Марияна Куновска главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-92/
17.05.21 г.
 
Гергана Петрова старши юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-93/
17.05.21 г.
 
Александрина Гигова началник на отдел отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност”     ДН-94/
10.05.21 г.
 
Анастасия Каназирева главен специалист отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-9/
18.05.21 г.
  ДН-96/
31.05.21 г.
 
Мариана Кехайова главен инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност” ДКП-10/
20.05.21 г.
  ДН-98/
17.06.21 г.
 
Мария Ниновска заместник-изпълнителен директор Изпълнителна агенция “Медицински надзор” ДКП-11/
28.05.21 г.
     
Ася Михайлова-Чолашка главен експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“     ДН-95/
31.05.21 г.
 
Асен Еленков главен юрисконсулт отдел „Административно и правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-12/
01.06.21 г.
  ДН-100/
29.06.21 г.
 
Любомир Попов юрисконсулт отдел “Правно осигуряване на контролната дейност”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност” ДКП-16/
05.07.21 г.
  ДН-102/
09.07.21 г.
 
Иван Хаджиев главен инспектор отдел “Контрол на финансовата дейност, здравни и осигурителни права”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-15/
17.06.21 г.
  ДН-103/
19.07.21 г.
 
Ганчо Пенев главен инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-18/
12.07.21 г.
  ДН-105/
17.08.21 г.
 
Силвана Петкова младши експерт отдел „Финансово и информационно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-19/
26.07.21 г.
  ДН-104/
13.08.21 г.
 
Десислава Върбанова инспектор отдел “Риск мениджмънт и анализ”, дирекция „Контрол на медицинските дейности и оценка на качеството” ДКП-13/
03.06.21 г.
  ДН-97/
17.06.21 г.
 
Диана Георгиева главен експерт отдел „Административно-правно осигуряване“ дирекция „Административно-правни и финансови дейности и информационно осигуряване“ ДКП-20/
20.09.21 г.
     
Невена Трендафилова инспектор отдел “Регистрация на лечебни заведения и регистър”, дирекция “Администриране на режимите по регистрация и издаване на разрешения за лечебна дейност” ДКП-21/
20.09.21 г.
     

Архив: