Резултати от извършената проверка на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД

Неосъществен достатъчен контрол на различни нива е довел до размяната на новородените в болница „Шейново“. Проверяващите са констатирали нарушения на поне четири текста от медицинския стандарт по неонатология, въпреки че разписаният контрол в лечебното заведение е четиристепенен. Това съобщи днес, 09.01.2023 г., изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) проф. д-р Росен Коларов на брифинг, на който присъстваха заместник-изпълнителният директор на ИАМН Фидел Косев и инспектор Оля Василева.

Проверяващата комисия е установила нарушения на  Наредба 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, разпоредбите на Закона за лечебните заведения и Наредба №13 за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“.

Проверката на „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Шейново” ЕАД е извършена през периода 21 декември 2022 г. – 4 януари 2023 г. от комисия от инспектори на ИАМН. Тя е по самосезиране и по писмо на министъра на здравеопазването във връзка с изнесена информация в медиите за разменени бебета в лечебно заведение.

По време на брифинга беше заявено, че инспекторите са констатирали, че при изписването на новородените не са сравнени номерата на майките и новородените, с което е нарушен правилникът на вътрешния ред на неонатологичното отделение, както и не е осъществен контрол по неговото спазване.

Проверяващата комисия е констатирала още, че лечебното заведение е изискало неправомерно от едната родилка да заплати избор на екип. Извършеното цезарово сечение е определено като спешно в медицинската документация, което не позволява този избор.

Изготвен е Констативен протокол, който е връчен на лечебното заведение и е изпратен на министъра на здравеопазването. С връчения констативен протокол са дадени задължителни предписания на директора на лечебното заведение, които трябва да бъдат изпълнени в срок.

Предстои за констатираните нарушения поверяващата комисия да издаде актове за установени административни нарушения в определените от Закона за административните нарушения и наказания срокове. Копие от Констативния протокол, издаден от инспекторите на ИАМН, ще бъде изпратен на разследващите органи. 

По искане на министъра на здравеопазването д-р Меджидиев в момента ИАМН извършва проверки на лечебни заведения с акушеро-гинекологични и неонатологични отделения в страната, като след приключването им Агенцията ще извърши оценка на риска. Ще бъдат оценени онези рискови показатели, които са важни, за да се осъществява превенция за в бъдеще. Анализът на резултатите от информацията, получена от над 130 лечебни заведения, ще послужи за предлагането на промени в медицинските стандарти за Акушерство и гинекология и Неонатология.