Резултати от проверката за починалия пациент пред Пета градска болница в София

По реакция на гражданин в социалните мрежи Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) се самосезира и веднага започна проверка по сигнала, че изписан пациент на Пета многопрофилна болница за активно лечение – „София” ЕАД е починал пред лечебното заведение.

Случаят се отнася за 71-годишен мъж, с множество тежки хронични заболявания на сърдечносъдовата система, белите дробове, бъбреците и вените на долните крайници. За периода от 25 февруари до 24 април 2019 г. човекът е бил на болнично лечение четири пъти в различни отделения на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД. Пациентът не е бил здравноосигурен.

Проверяващата комисия констатира, че по време на престоя си в лечебното заведение пациентът е получил адекватна диагностика и лечение. Не са установени пропуски и нарушения в проведения диагностично-лечебен процес.

Проверяващите констатират пропуски в организацията на работата на приемните звена на лечебното заведение, отнасящи се до спешни състояния на пациенти, в близост до болницата. Дадени са Задължителни предписания на болницата да предприеме действие за регламентиране на организацията на дейностите при инциденти с пациенти, настъпили в и в близост до лечебното заведение. В рамките на поставения срок болницата е изпълнила задължителните предписания и е представила на ИАМН разработен „Диагностично-лечебен алгоритъм за поведение на медицинския и немедицинския персонал при спешни състояния“.