Резултати от проверката за починалия британец, живял у нас

На база на излъчен телевизионен репортаж Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) се самосезира и направи проверка на оповестения случай с починал британски гражданин, живял у нас. В репортажа се твърдеше, че на човека е била отказвана медицинска помощ от няколко болници.

Пациентът е 43-годишен, с доказано тежко имунодепресивно състояние, дължащо се на инфекция. Екипи на ИАМН извършиха проверки на място в лечебните заведения: „Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести ,,Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София, и „Специализирана болница за активно лечение за хематологични заболявания“, ЕАД, гр. София. За изясняване на всички обстоятелства по случая бе събрана допълнителна информация от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, ЕАД, гр. Плевен, и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София.

По данни от информационната система на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, ЕАД, гр. Плевен, пациентът не е търсил медицинска помощ в лечебното заведение.

По време на пролежаването си в изброените болници пациентът е получил всеобхватна диагностика и лечение, съобразено с основното заболяване и развилите се в резултат на него тежки усложнения. Действията, предприети в тези лечебни заведения, съответстват на тяхното ниво на компетентност.

От извършената проверка на място и предоставената медицинска и друга документация не се установиха данни за нарушения и отказ от прием на пациента в изброените лечебните заведения.