Ръководство на Съвета на Европа „Донорство на тъкани. Всичко, което трябва да знаете“

Европейският комитет по трансплантация на органи към Съвета на Европа е изготвил Ръководство „Донорство на тъкани. Всичко, което трябва да знаете“.  

Ръководството съдържа основна информация за донорството на тъкани и има за цел да представи ясна, точна и балансирана информация, която да помогне при вземането на информирани решения, съответстващи на личните убеждения.

Ръководството на английски език и в превод на български език може да прочетете в категория „За пациенти“, подкатегория „Полезна информация“.