Съобщение до медиите

 

Изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор“  (ИАМН) – компетентния орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България, г-жа Иванка Динева назначи извънредна проверка във връзка с излъчен репортаж на 13 април 2024 г. по „Темата на Nova“: „(Не)Порочно зачатие“. 

От изнесените в журналистическото разследване данни е видно, че има съмнения за злоупотреба, както и за извършено престъпление. В тази връзка от понеделник – 15 април, ИАМН започва спешна проверка по случая. Министърът на здравеопазването и цялата общественост ще бъдат запознати с резултатите от проверката след нейното приключване. Събраната информация в хода на проверката и констативните протоколи от нея ще бъдат предоставени на ГД „Национална полиция“ и Софийска градска прокуратура.

Изпълнителният директор на ИАМН назначава и извънпланови проверки във всички лечебни заведения, осъществяващи дейност по асистирана репродукция в страната. Те започват още следващата седмица.