Съобщение до медиите

Във връзка с разпространени в публичното пространство съмнения, относно резултатите от проверка, целяща да установи фактите при лечението на починалата 15-годишна Даная, Изпълнителна агенция “Медицински надзор” предприема следните действия:

  1. В понеделник (8 януари 2024 г.) ще бъде назначена повторна проверка;
  2. Съставът на екипа ще е различен от служителите извършили първата проверка;
  3. ИАМН ще изпрати цялата документация, констативните протоколи и докладите от първата проверка на Главна дирекция “Национална полиция”, за да се установи достоверността на всички документи, предоставени от лечебните заведения;
  4. В случай, че се установи, че служителите на ИАМН не са изпълнили качествено и професионално задълженията си, те ще понесат съответната административна и/или наказателна отговорност.