Какво трябва да знаем за взимането и съхраняването на кръв от пъпна връв

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ публикува на своята интернет страница в рубриката „За пациенти“ Наръчник за родители „Банкиране на кръв от пъпна връв“, издаден от Европейския комитет по трансплантацията на органи към Съвета на Европа.

Практиката за събиране и съхраняване на кръв от пъпна връв става все по-разпространена. Причината за това е, че клетките, съдържащи се в тази кръв, имат терапевтичен потенциал за лечение на злокачествени и доброкачествени заболявания на кръвта и имунната система.

Желанието на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, която е отговорната институция у нас за издаването на разрешителни за дейност на тъканни банки и контрола върху тях, е да предостави максимално обективна и пълна информация на бъдещите родители при вземането на решение дали да съхраняват кръв от пъпната връв при раждане на децата им. Затова със съгласието и помощта на Европейския комитет по трансплантацията на органи към Съвета на Европа преведохме на български език настоящия Наръчник.

Той е съставен от международно признати експерти и цели да предостави ясна, точна и обективна информация относно използването на кръв от пъпна връв в медицината, както и да помогне на родителите да се запознаят с възможностите за съхранение на кръв от пъпна връв.

Кръвта от пъпна връв се използва в трансплантационната медицина от извършването на първата алогенна трансплантация с кръв от пъпна връв през 1988 г. и дейността бързо се разраства през последните 25 години. Алогенната трансплантация с кръв от пъпна връв при деца е със сходно ниво на преживяемост като трансплантацията на хемопоетични стволови клетки от други източници (напр. костен мозък), а резултатите при възрастните стават все по-добри. В последните години нарасна броят банки за кръв от пъпна връв, които предлагат, срещу първоначална и годишна такса, възможност на семействата да съхраняват кръвта от пъпната връв на децата си евентуално за лична употреба в бъдеще.

Ако Ви предстои да станете родители, информацията в този материал може да Ви помогне да вземете информирано решение.