logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Закони

Списък с документи от законодателството на Република България отнасящи се до дейността на Национална агенция "Медицински надзор" и до дейността на лечебните заведения.
Icon

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г.

Icon

Закон за лечебните заведения

в сила от 9.07.1999 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г.

Заглавие
Закон за здравето
в сила от 01.01.2005 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 88 downloads
651.58 KB 22.03.2019 Изтегляне
Закон за здравното осигуряване
в сила от 19.06.1998 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 19 downloads
604.52 KB 22.03.2019 Изтегляне
Закон за лечебните заведения
в сила от 9.07.1999 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 150 downloads
508.90 KB 22.03.2019 Изтегляне
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019 г. 178 downloads
273.80 KB 26.02.2019 Изтегляне
Закон за достъп до обществена информация
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000г, в сила от 12.01.2016г. 12 downloads
210.60 KB 12.01.2016 Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст