Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Закони

Списък с документи от законодателството на Република България отнасящи се до дейността на Национална агенция "Медицински надзор" и до дейността на лечебните заведения.
Icon
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки

в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр. 54 от 16 Юни 2020 г.

Icon
Закон за лечебните заведения

в сила от 9.07.1999 г., последна промяна - изм. ДВ. бр. 54 от 16 Юни 2020 г.

Заглавие
Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки
в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр. 54 от 16 Юни 2020 г. 241 изтегляния
273.80 KB 16.06.2020 Изтегляне
Закон за лечебните заведения
в сила от 9.07.1999 г., последна промяна - изм. ДВ. бр. 54 от 16 Юни 2020 г. 455 изтегляния
508.90 KB 16.06.2020 Изтегляне
Закон за здравето
в сила от 01.01.2005 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр. 44 от 13 Май 2020 г. 342 изтегляния
651.58 KB 13.05.2019 Изтегляне
Закон за здравното осигуряване
в сила от 19.06.1998 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г. 299 изтегляния
604.52 KB 22.03.2019 Изтегляне
Закон за достъп до обществена информация
Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000г, в сила от 12.01.2016г. 20 изтегляния
210.60 KB 12.01.2016 Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст