logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611  |  +359 899 011 611
 • English

Общи бланки

Title
Регистър на пациентите на апаратна вентилация
 3 downloads
33.00 KB Download
Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти
 1 download
16.46 KB Download
Постмортални грижи
Заповед 3 downloads
216.23 KB Download
Постмортални грижи
Декларация за избор на агенция 4 downloads
16.19 KB Download
Уведомление за отказ от трансплантация
 8 downloads
30.00 KB Download
Фиш-направление за спешно имунологично изследване на трупен донор
 1 download
83.72 KB Download
Декларация за изразяване на несъгласие
Несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта 11 downloads
37.50 KB Download
Договори на лечебни заведения по чл.15а от ЗТОТК
За съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. (Бланката се изпраща заедно с копие от договора) 6 downloads
39.00 KB Download
Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК и техни заместници
съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК. 8 downloads
41.00 KB Download
Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт
по чл.18, ал.2 ЗТОТК, съгласно чл.23 (1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове. 3 downloads
37.50 KB Download
Договор за дарение
ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 При сериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки 4 downloads
334.50 KB Download
Заявление за нужда от органи, тъкани и клетки
Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация 8 downloads
30.00 KB Download

  Общи документи

  Title
  Годишен график за провеждане на планираните инспекции
   3 downloads
  153.24 KB Download
  Наръчник с препоръки за Програми за осигуряване на качеството в процеса на трупно донорство
   1 download
  642.50 KB Download
  Длъжностна характеристика на координатор по донорство
   2 downloads
  96.00 KB Download
  Атестационна карта за оценка на координатора по донорство
   1 download
  173.50 KB Download
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Органна трансплантация" за 2012 г. 0 download
  508.35 KB Download
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Асистирана репродукция" за 2012 г. 1 download
  541.26 KB Download
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти" за 2012 г. 1 download
  592.13 KB Download
  Протокол за кондициониране на донор
   4 downloads
  76.50 KB Download
  Разговор с близките
  испански протокол 1 download
  77.31 KB Download
  SOP_DP001
  Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност 0 download
  76.50 KB Download
  SOP_DP002
  Критерии за мозъчна смърт 2 downloads
  114.00 KB Download
  SOP_DP004
  Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност 2 downloads
  117.50 KB Download
   Увеличи текста
   Висок контраст