logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
 • English

Общи бланки

Title
Регистър на пациентите на апаратна вентилация
 18 downloads
33.00 KB Download
Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти
 29 downloads
16.46 KB Download
Постмортални грижи
Заповед 26 downloads
324.29 KB Download
Постмортални грижи
Декларация за избор на агенция 35 downloads
15.46 KB Download
Уведомление за отказ от трансплантация
 46 downloads
30.00 KB Download
Фиш-направление за спешно имунологично изследване на трупен донор
 15 downloads
83.72 KB Download
Декларация за изразяване на несъгласие
Несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта 68 downloads
37.50 KB Download
Договори на лечебни заведения по чл.15а от ЗТОТК
За съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. (Бланката се изпраща заедно с копие от договора) 36 downloads
39.00 KB Download
Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК и техни заместници
съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК. 35 downloads
41.00 KB Download
Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт
по чл.18, ал.2 ЗТОТК, съгласно чл.23 (1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове. 13 downloads
37.50 KB Download
Договор за дарение
ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 При сериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки 27 downloads
334.50 KB Download
Заявление за нужда от органи, тъкани и клетки
Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация 99 downloads
30.00 KB Download

  Общи документи

  Title
  Годишен график за провеждане на планираните инспекции
   12 downloads
  153.24 KB Download
  Наръчник с препоръки за Програми за осигуряване на качеството в процеса на трупно донорство
   5 downloads
  642.50 KB Download
  Длъжностна характеристика на координатор по донорство
   17 downloads
  96.00 KB Download
  Атестационна карта за оценка на координатора по донорство
   7 downloads
  173.50 KB Download
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Органна трансплантация" за 2012 г. 2 downloads
  508.35 KB Download
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Асистирана репродукция" за 2012 г. 2 downloads
  541.26 KB Download
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти" за 2012 г. 2 downloads
  592.13 KB Download
  Протокол за кондициониране на донор
   21 downloads
  76.50 KB Download
  Разговор с близките
  испански протокол 13 downloads
  77.31 KB Download
  SOP_DP001
  Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност 11 downloads
  76.50 KB Download
  SOP_DP002
  Критерии за мозъчна смърт 17 downloads
  114.00 KB Download
  SOP_DP004
  Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност 6 downloads
  117.50 KB Download
   Увеличи текста
   Висок контраст