Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Общи бланки

Заглавие
Регистър на пациентите на апаратна вентилация
652 изтегляния
33.00 KB
Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти
512 изтегляния
16.46 KB
Постмортални грижи
Заповеди РД-01-71/09.06.2023 г. и РД-01-206/17.12.2019 г. 1653 изтегляния
324.29 KB
Постмортални грижи
Декларация за избор на агенция 1571 изтегляния
15.46 KB
Уведомление за отказ от трансплантация
640 изтегляния
30.00 KB
Фиш-направление за спешно имунологично изследване на трупен донор
Актуализирано направление за спешно имунологично изследване на трупен донор за улесняване на вземането и транспортирането на пробите. 525 изтегляния
213 KB
Декларация за изразяване на несъгласие
Несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта и Заповед на министър на здравеопазването №РД-01-387/10.08.2022 г. за утвърждаване на образец на декларация за изразяване на писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта 408 изтегляния
49.00 KB
Договори на лечебни заведения по чл.15а от ЗТОТК
За съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. (Бланката се изпраща заедно с копие от договора) 565 изтегляния
39.00 KB
Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК и техни заместници
съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК. 718 изтегляния
41.00 KB
Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт
съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗТОТК и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове. 528 изтегляния
37.50 KB
Договор за дарение
ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 При сериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки 1301 изтегляния
334.50 KB
Заявление за нужда от органи, тъкани и клетки
Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация 762 изтегляния
30.00 KB
Образец на електронен отчет за дейността по Наредба 13
от 6 декември 2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването 12 изтегляния
697 KB
Заповед за утвърждаване на образец на електронен отчет за дейността по Наредба 13
от 6 декември 2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването 421 изтегляния
110 KB

  Общи документи

  Заглавие
  Годишен график за провеждане на планираните инспекции
  496 изтегляния
  153.24 KB
  Наръчник с препоръки за Програми за осигуряване на качеството в процеса на трупно донорство
  545 изтегляния
  642.50 KB
  Длъжностна характеристика на координатор по донорство
  502 изтегляния
  96.00 KB
  Атестационна карта за оценка на координатора по донорство
  584 изтегляния
  173.50 KB
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Органна трансплантация" за 2012 г. 403 изтегляния
  508.35 KB
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Асистирана репродукция" за 2012 г. 511 изтегляния
  541.26 KB
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти" за 2012 г. 430 изтегляния
  592.13 KB
  Протокол за кондициониране на донор
  595 изтегляния
  76.50 KB
  Разговор с близките
  испански протокол 393 изтегляния
  77.31 KB
  SOP_DP001
  Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност 438 изтегляния
  76.50 KB
  SOP_DP002
  Критерии за мозъчна смърт 697 изтегляния
  114.00 KB
  SOP_DP004
  Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност 400 изтегляния
  117.50 KB