Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Общи бланки

Заглавие
Регистър на пациентите на апаратна вентилация
 82 изтегляния
33.00 KB Изтегляне
Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти
 75 изтегляния
16.46 KB Изтегляне
Постмортални грижи
Заповед 313 изтегляния
324.29 KB Изтегляне
Постмортални грижи
Декларация за избор на агенция 333 изтегляния
15.46 KB Изтегляне
Уведомление за отказ от трансплантация
 132 изтегляния
30.00 KB Изтегляне
Фиш-направление за спешно имунологично изследване на трупен донор
 54 изтегляния
83.72 KB Изтегляне
Декларация за изразяване на несъгласие
Несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта 203 изтегляния
37.50 KB Изтегляне
Договори на лечебни заведения по чл.15а от ЗТОТК
За съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. (Бланката се изпраща заедно с копие от договора) 96 изтегляния
39.00 KB Изтегляне
Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК и техни заместници
съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК. 161 изтегляния
41.00 KB Изтегляне
Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт
съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗТОТК и чл. 23, ал. 1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове. 60 изтегляния
37.50 KB Изтегляне
Договор за дарение
ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 При сериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки 338 изтегляния
334.50 KB Изтегляне
Заявление за нужда от органи, тъкани и клетки
Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация 183 изтегляния
30.00 KB Изтегляне

  Общи документи

  Заглавие
  Годишен график за провеждане на планираните инспекции
   43 изтегляния
  153.24 KB Изтегляне
  Наръчник с препоръки за Програми за осигуряване на качеството в процеса на трупно донорство
   35 изтегляния
  642.50 KB Изтегляне
  Длъжностна характеристика на координатор по донорство
   66 изтегляния
  96.00 KB Изтегляне
  Атестационна карта за оценка на координатора по донорство
   38 изтегляния
  173.50 KB Изтегляне
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Органна трансплантация" за 2012 г. 24 изтегляния
  508.35 KB Изтегляне
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Асистирана репродукция" за 2012 г. 46 изтегляния
  541.26 KB Изтегляне
  Годишен график за провеждане на инспекции
  от отдел "Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти" за 2012 г. 19 изтегляния
  592.13 KB Изтегляне
  Протокол за кондициониране на донор
   85 изтегляния
  76.50 KB Изтегляне
  Разговор с близките
  испански протокол 41 изтегляния
  77.31 KB Изтегляне
  SOP_DP001
  Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност 75 изтегляния
  76.50 KB Изтегляне
  SOP_DP002
  Критерии за мозъчна смърт 309 изтегляния
  114.00 KB Изтегляне
  SOP_DP004
  Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност 50 изтегляния
  117.50 KB Изтегляне
   Увеличи текста
   Висок контраст