logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Общи бланки

Заглавие
Регистър на пациентите на апаратна вентилация
 23 downloads
33.00 KB Изтегляне
Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти
 33 downloads
16.46 KB Изтегляне
Постмортални грижи
Заповед 33 downloads
324.29 KB Изтегляне
Постмортални грижи
Декларация за избор на агенция 40 downloads
15.46 KB Изтегляне
Уведомление за отказ от трансплантация
 53 downloads
30.00 KB Изтегляне
Фиш-направление за спешно имунологично изследване на трупен донор
 19 downloads
83.72 KB Изтегляне
Декларация за изразяване на несъгласие
Несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта 79 downloads
37.50 KB Изтегляне
Договори на лечебни заведения по чл.15а от ЗТОТК
За съвместна дейност между лечебните заведения по трансплантация, съгласно чл.17.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. (Бланката се изпраща заедно с копие от договора) 47 downloads
39.00 KB Изтегляне
Отговорни лица по чл.15г от ЗТОТК и техни заместници
съгласно чл.21.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на отговорно лице по чл.15г от ЗТОТК. 52 downloads
41.00 KB Изтегляне
Постоянно действащи комисии за установяване на мозъчна смърт
по чл.18, ал.2 ЗТОТК, съгласно чл.23 (1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. Бланката се изпраща заедно с копие от заповедта за определяне на Постоянно действащата комисия по мозъчна смърт, съгласно нормативните актове. 16 downloads
37.50 KB Изтегляне
Договор за дарение
ПРИЛОЖЕНИЯ на Наредба № 10 При сериозни нежелани реакции, сериозни инциденти и блокирани, изтеглени и унищожени, органи тъкани и клетки 34 downloads
334.50 KB Изтегляне
Заявление за нужда от органи, тъкани и клетки
Предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация 109 downloads
30.00 KB Изтегляне

    Общи документи

    Заглавие
    Годишен график за провеждане на планираните инспекции
     14 downloads
    153.24 KB Изтегляне
    Наръчник с препоръки за Програми за осигуряване на качеството в процеса на трупно донорство
     6 downloads
    642.50 KB Изтегляне
    Длъжностна характеристика на координатор по донорство
     18 downloads
    96.00 KB Изтегляне
    Атестационна карта за оценка на координатора по донорство
     8 downloads
    173.50 KB Изтегляне
    Годишен график за провеждане на инспекции
    от отдел "Органна трансплантация" за 2012 г. 3 downloads
    508.35 KB Изтегляне
    Годишен график за провеждане на инспекции
    от отдел "Асистирана репродукция" за 2012 г. 2 downloads
    541.26 KB Изтегляне
    Годишен график за провеждане на инспекции
    от отдел "Тъкани, клетки и терапия с високотехнологични продукти" за 2012 г. 3 downloads
    592.13 KB Изтегляне
    Протокол за кондициониране на донор
     27 downloads
    76.50 KB Изтегляне
    Разговор с близките
    испански протокол 15 downloads
    77.31 KB Изтегляне
    SOP_DP001
    Откриване на потенциален донор с мозъчна смърт и налична сърдечна дейност 13 downloads
    76.50 KB Изтегляне
    SOP_DP002
    Критерии за мозъчна смърт 18 downloads
    114.00 KB Изтегляне
    SOP_DP004
    Поддържане на жизнените функции на потенциалния донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност 6 downloads
    117.50 KB Изтегляне
      Увеличи текста
      Висок контраст