Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Донорско досие – трупни донори на органи, тъкани и клетки

Заглавие
Check-list за дейностите на координаторите по осигуряване на органи за трансплантация от човешки труп
не се изпраща в ИАМН, само за сведение на координаторите 179 изтегляния
58.00 KB
Протокол за установяване на смърт
при трайно и необратимо прекратяване на всички функции на главния мозък, включително и на функциите на мозъчния ствол 297 изтегляния
107.50 KB
Сертификат за състоянието на донора
157 изтегляния
774.00 KB
Справка за извършена проверка в служебния регистър на Изпълнителната агенция “Медицински надзор”
122 изтегляния
36.00 KB
Протокол за съгласие или несъгласие за вземане
на органи, тъкани и клетки след смърта на някой от близките 200 изтегляния
39.50 KB
Разрешение от съдебномедицински експерт за вземане
на органи, тъкани и клетки от труп, който подлежи на съдебномедицинска експертиза (само когато случаят е съдебно медицински) 116 изтегляния
42.50 KB
Донори на органи, тъкани и/или клетки
съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. 159 изтегляния
42.50 KB
Декларация от близките на починалото лице, когато е под 18 годишна възраст
(само когато се отнася за лица под 18 години) 102 изтегляния
34.00 KB
Протокол за вземане на органи за присаждане
145 изтегляния
52.00 KB
Дейности по вземане на органи, тъкани и клетки от труп
съгласно чл.13 (1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. 131 изтегляния
40.00 KB
Удостоверение при установяване на невъзможност за трансплантация
109 изтегляния
28.00 KB
Заявление за възстановяване на направените разходи за извършена дейност по трансплантация
на основание чл.14, ал.1 от Наредбата № 29 163 изтегляния
4.00 KB
Бланка за Eвротрансплант
на английски език (Eurotransplant donor information form) 419 изтегляния
259.00 KB
Протокол за вземане на органи за присаждане
на английски език 159 изтегляния
16.07 KB
Бланка за Фоедус
на английски език (Form for cross-border organ exchanges) 101 изтегляния
73.71 KB
Бланка за Румъния
на английски език (Romania donor information form) 37 изтегляния
48.12 KB