Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Живи донори на органи, тъкани и клетки

Заглавие
ДОНОРИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И/ИЛИ КЛЕТКИ
съгласно чл.15.(1) от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. 654 изтегляния
42.50 KB
ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ ОТ ЖИВ ДОНОР
съгласно чл.13(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. 657 изтегляния
39.00 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ ОТ ЖИВ ДОНОР
съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗТОТК 517 изтегляния
31.50 KB

  Потенциални реципиенти на органи, тъкани и клетки

  Заглавие
  ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ
  съгласно чл.16. (1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г. 576 изтегляния
  39.00 KB
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за ТРАНСПЛАНТАЦИЯ на ТЪКАНИ
  (вид тъкани) И КЛЕТКИ (вид клетки) 485 изтегляния
  35.50 KB