Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

За листи чакащи за органи и присаждане на органи

Заглавие
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация
За листа чакащи бъбрек 272 изтегляния
25.72 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация
За листа чакащи бъбрек 140 изтегляния
25.83 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас
За листа чакащи панкреас 22 изтегляния
46.00 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас
За листа чакащи панкреас 16 изтегляния
25.89 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация
За листа чакащи сърце 79 изтегляния
59.00 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация
За листа чакащи сърце 36 изтегляния
27.04 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация
За листа чакащи черен дроб 173 изтегляния
62.00 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация
За листа чакащи черен дроб 55 изтегляния
24.16 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация
За листа чакащи бял дроб 64 изтегляния
54.50 KB Изтегляне
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация
За листа чакащи бял дроб 37 изтегляния
30.09 KB Изтегляне
ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
За листа чакащи самовъзстановяващи се тъкани 66 изтегляния
39.00 KB Изтегляне
ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13 (1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
Присаждане на органи 43 изтегляния
4.00 KB Изтегляне
РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл. 16.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
Присаждане на органи 41 изтегляния
4.00 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст