Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

За листи чакащи за органи и присаждане на органи

Заглавие
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация
За листа чакащи бъбрек 513 изтегляния
25.72 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация
За листа чакащи бъбрек 360 изтегляния
25.83 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас
За листа чакащи панкреас 142 изтегляния
46.00 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас
За листа чакащи панкреас 123 изтегляния
25.89 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация
За листа чакащи сърце 211 изтегляния
59.00 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация
За листа чакащи сърце 153 изтегляния
27.04 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация
За листа чакащи черен дроб 423 изтегляния
62.00 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация
За листа чакащи черен дроб 225 изтегляния
24.16 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация
За листа чакащи бял дроб 258 изтегляния
54.50 KB
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация
За листа чакащи бял дроб 172 изтегляния
30.09 KB
ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
За листа чакащи самовъзстановяващи се тъкани 283 изтегляния
39.00 KB
ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13 (1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
Присаждане на органи 224 изтегляния
4.00 KB
РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл. 16.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
Присаждане на органи 171 изтегляния
4.00 KB