logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

За листи чакащи за органи и присаждане на органи

Title
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация
За листа чакащи бъбрек 89 downloads
25.72 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за бъбречна трансплантация
За листа чакащи бъбрек 38 downloads
25.83 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас
За листа чакащи панкреас 8 downloads
46.00 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за трансплантация на панкреас
За листа чакащи панкреас 4 downloads
25.89 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация
За листа чакащи сърце 36 downloads
59.00 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за сърдечна трансплантация
За листа чакащи сърце 15 downloads
27.04 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация
За листа чакащи черен дроб 52 downloads
62.00 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за чернодробна трансплантация
За листа чакащи черен дроб 22 downloads
24.16 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация
За листа чакащи бял дроб 26 downloads
54.50 KB Download
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ на данните на пациент, включен в служебния регистър на ИАМН за белодробна трансплантация
За листа чакащи бял дроб 19 downloads
30.09 KB Download
ПОТЕНЦИАЛНИ РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.16.(1), т.1 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
За листа чакащи самовъзстановяващи се тъкани 36 downloads
39.00 KB Download
ДЕЙНОСТИ ПО ПРИСАЖДАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл.13 (1), т.3 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
Присаждане на органи 17 downloads
4.00 KB Download
РЕЦИПИЕНТИ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, съгласно чл. 16.(1), т.2 от Наредба № 21 от 03 май 2007 г.
Присаждане на органи 18 downloads
4.00 KB Download
    Увеличи текста
    Висок контраст