Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Приложения към Заповеди № РД-01-80 от 03 юли 2020 г. и № РД-01-82 от 10 юли 2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Заглавие
Заявление за износ на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 1 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 329 изтегляния
40.50 KB Изтегляне
Заявление за внос на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 2 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 269 изтегляния
45.00 KB Изтегляне
Заявление за внос на орган
Приложение 3 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 255 изтегляния
14.56 KB Изтегляне
Заявление за износ на орган
Приложение 4 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 262 изтегляния
44.50 KB Изтегляне
Разрешение за износ на орган
Приложение 5 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 267 изтегляния
15.15 KB Изтегляне
Разрешение за внос на орган
Приложение 6 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 37 изтегляния
15.50 KB Изтегляне
Разрешение за износ на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 7 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 330 изтегляния
14.61 KB Изтегляне
Разрешение за внос на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 8 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 269 изтегляния
45.00 KB Изтегляне
Информация за обмен на органи
Приложение 9 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 291 изтегляния
46.00 KB Изтегляне
English Version Информация за обмен на органи
Приложение 9 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 258 изтегляния
29.50 KB Изтегляне
    Увеличи текста
    Висок контраст