Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Приложения към Заповеди № РД-01-80 от 03 юли 2020 г. и № РД-01-82 от 10 юли 2020 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Медицински надзор”

Заглавие
Заявление за износ на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 1 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 787 изтегляния
40.50 KB
Заявление за внос на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 2 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 732 изтегляния
45.00 KB
Заявление за внос на орган
Приложение 3 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 782 изтегляния
14.56 KB
Заявление за износ на орган
Приложение 4 към Заповед №РД-01-82/10.07.2020 г. 643 изтегляния
44.50 KB
Разрешение за износ на орган
Приложение 5 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 746 изтегляния
15.15 KB
Разрешение за внос на орган
Приложение 6 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 138 изтегляния
15.50 KB
Разрешение за износ на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 7 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 817 изтегляния
14.61 KB
Разрешение за внос на тъкани и клетки или репродуктивни клетки
Приложение 8 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 838 изтегляния
45.00 KB
Информация за обмен на органи
Приложение 9 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 907 изтегляния
46.00 KB
English Version Информация за обмен на органи
Приложение 9 към Заповед №РД-01-80/03.07.2020 г. 739 изтегляния
29.50 KB