Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Човешките тъкани и клетки, предназначени за приложение върху човека в Европейския съюз трябва да бъдат проследими от донора до реципиента и обратно (така наречената “проследимост”). За целта е въведен този уникален идентификатор, наречен Единен европейски код (SEC). Заедно с придружаващата документация, той трябва да допълва възможността за проследяване и да предоставя информация за основните характеристики на човешките тъкани и клетки. Чрез въвеждане на SEC в публична достъпна платформа за кодиране (EU Coding Platform) на Комисията-домакин, потребителите могат да получат съответната информация за: самия продукт от тъкани и клетки, създадените от тях продукти, включително разрешените дейности на лечебното заведение и видовете тъкани и клетки с които работи, и неговите данни за контакт (адрес, телефони…). Това е важна информация за крайните потребители в областта. Платформата за кодиране ще позволи публично и безплатно да получите достъп до списъка на лечебните заведения в ЕС и каталога на видовете тъкани и клетки.

Връзка към платформата кодиране на ЕС можете да намерите тук:

Няколко насоки за компетентните органи и лечебните заведения за прилагането на Единния европейски код (SEC) за тъкани и клетки:


Icon
Въведение в Единния европейски код (SEC)
Icon
Въпроси и отговори
Icon
Времева схема