Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Списък на лечебни заведения, които имат издадено удостоверение за извършване на дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция.

Лечебните заведения са разделени на три основни групи, които може да филтрирате по-долу:

 • Извършващи дейности по трансплантация на органи;
 • Извършващи дейности по трансплантация на тъкани и клетки;
 • Извършващи дейности по асистирана репродукция.
Лечебно заведениеГрадКонтактиРъководителДейности, които лечебното заведение може да извършва
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска база, Трансплантационен центърСофия

Адрес: гр. София 1606,
бул. "Ген.Е.И.Тотлебен" № 21

тел: 02/915 44 11
02/952 11 61
02/954 94 68

тел. Директорски:
02/915 42 11
факс Директорски:
02/951 62 68

e-mail: pirogov@pirogov.bg
сайт: www.pirogov.bg

проф. д-р Иван Поромански
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор.
 4. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа.
 5. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация.
Удостоверение №19 / 21.12.2010 г.
ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска база, Трансплантационен центърСофия

Адрес: гр. София 1606,
бул."Георги Софийски" № 3

Тел. централа:
02/922 60 00
02/952 14 51
02/922 62 96
факс: 02/922 55 72

тел.директорски:
02/922 54 22
e-mail: vma@vma.bg
сайт: www.vma.bg

Бригаден генерал
проф. д-р Венцислав Мутафчийски,
д.м.н
Началник на ВМА
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мзъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор.
 4. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан.

Удостоверение № УД-00-5 / 27.08.2018 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиТрансплантационен центърСофия

Адрес: гр. София 1431,
бул."Пенчо Славейков" № 52А

тел. за цялата страна:
0700 12 131
тел. за прием пациенти:
02/915 94 13, 915 94 19
факс: 02/915 94 45
Директорски:
тел.: 02/915 94 04
факс.: 02/954 90 57
e-mail: info@uhsek.com
сайт: www.uhsek.com

проф. д-р Генчо Начев, д.м.н
Изпълнителен директор
 1. Вземане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
 2. Присаждане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.
 3. Присаждане на тъкани: други сърдечни и съдови тъкани.

Удостоверение № 10 / 16.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиТрансплантационен центърСофия

Адрес: гр.София 1431,
ул."Св. Георги Софийски" 1

тел.централа:
02/923 01
регистратура ДКБ:
02/923 05 92
факс: 02/923 06 46

e-mail:
umbal.alexandrovska@gmail.com
сайт: alexandrovska.com

проф. д-р Борис Богов, дм 
Изпълнителен директор
 1. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - бъбрек, черен дроб.
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек, част от черен дроб от жив донор.
 3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, етикиране, предоставяне, присаждане и транспортиране на стволови клетки и костен мозък .
 4. Експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане на очна роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 8 /16.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА" ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска база, Трансплантационен центърВарна

Адрес: гр. Варна 9010,
бул. “Христо Смирненски” 1

тел.централа:
052/30-28-51 (до 59)
052/ 97 80 00
052/ 97 82 11

факс: 052/30 28 74

e-mail: officeub@mail.bg
сайт: www.svetamarina.com

проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
 3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
 5. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.

Удостоверение № УД-00-6/ 20.09.2018 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАДТрансплантация на органи, Асистирана репродукцияДонорска база, Трансплантационен центърСофия

Адрес:
гр.София 1407, ул. "Козяк" 1

тел. централа:
02/ 960 76 81, 02/ 960 76 82
02/ 960 76 83, 02/ 960 76 84

e-mail: hq@lozenetz-hospital.bg
сайт: www.lozenetz-hospital.bg

д-р Христо Стоянов
Изпълнителен директор
За трансплантации:
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – черен дроб, панкреас, тънко черво;
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – бъбрек;
 4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – сърце и бял дроб.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-428 / 07.12.2020 г.


За асистирана репродукция:
 1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони;
 2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-428 / 07.12.2020 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АДТрансплантация на органиДонорска базаРазград

Адрес: гр. Разград 7200,
ул. «Коста Петров» № 2

тел. централа:
084/62 43 21
084/62 43 22
084/62 43 23
факс: 084/62 97 65
М: 0887 47 11 78
e-mail: mbal@bogytec.com
сайт: www.mbal-razgrad.com

д-р Гечо Жеков
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 34 / 28.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаРусе

Адрес: гр. Русе 7002,
ул. „Независимост ” № 2

тел: 082/88 72 15
082/88 72 23
факс: 082/82 10 11
М: 0888 50 49 72
e-mail: hospitalruse@hospitalruse.org
сайт: www.mbal.rousse.bg

доц. д-р Александър Парашкевов, д. м.
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан и кожа.

Удостоверение № УД-00-2 / 08.02.2018 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ШУМЕН - АДТрансплантация на органиДонорска базаШумен

Адрес: гр. Шумен 9700,
ул. “Васил Априлов” 63

тел.централа: 054/80 07 33
054/85 57 55
тел./факс: 054/80 07 51
М: 0884 29 50 15
e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net
сайт: http://mbal-shumen.com/

д-р Димитър Костов
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация

Удостоверение № 7 / 14.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - СЛИВЕН” - АДТрансплантация на органиДонорска базаСливен

Адрес: гр. Сливен 8800,
бул. „ Христо Ботев” № 1

тел.центала: 044/61 17 00
тел.директор: 044/ 61 17 01
факс: 044/62 43 26
М: 0896 74 80 54
e-mail: mbal.sl@iradeum.com
сайт: www.mbal.sliven.net

д-р Васислав Петров
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Разрешение № МБ-22 / 13.07.2021 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА” АДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаСофия

Адрес: гр.София 1709,
ж.к. "Младост 1",
ул. “Димитър Моллов” № 1

тел: 02/975 90 00
02/975 92 22
факс: 02/975 90 12
М: 0896 91 19 11
e-mail: mbalsveta-anna@sveta-anna.eu
сайт: www.sveta-anna.eu

д-р Славчо Близнаков
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).
 3. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.

Удостоверение № 13 / 03.08.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" - АДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаСтара Загора

Адрес: гр. Стара Загора 6000,
ул. “Генерал Столетов” № 2

тел: 042/69 82 10
042/62 37 50
факс: 042/60 11 25
М: 0884 30 35 10
e-mail: offices@umbal-kirkovich.org
сайт: www.umbal-kirkovich.org

доц. д-р Йовчо Йовчев, д.м.н.
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на костно-сухожилна тъкан.
 3. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана и склера.

Удостоверение № 10 / 11.09.2015 г.

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ” - АДТрансплантация на органиДонорска базаВелико ТърновоАдрес:
гр. Велико Търново 5000,
ул. „Ниш” № 1
тел.централа: 062/62 68 41
тел.прием: 062/67 89 00 314
тел.директор: 062/64 09 16
факс: 062/64 08 29
М: 0888 30 03 45
e-mail: mobal_sch@yahoo.com
сайт: www.mobaltarnovo.com
д-р Стефан Филев
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 37 / 28.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаВарна

Адрес: гр. Варна 9000,
ул. „Хр. Смирненски” № 3

тел.: 052/38 62 10
052/ 38 62 20
секретар: 052/30 28 75
факс: 052/30 26 50
М: 0888 43 39 96
e-mail: mbal_varna@vma.bg
сайт: www.vma.bg

полк. д-р Ивайло Въжаров
Началник на МБАЛ
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на други тъкани от човешки труп: костно-сухожилни, хрущялни тъкани и кожа.

Удостоверение № 44 / 30.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС - АДТрансплантация на органи, Асистирана репродукцияДонорска базаБургас

Адрес: гр. Бургас 8000,
ул.„Стефан Стамболов” № 73
тел: 056/81 05 49
056/81 05 47
056/89 47 00
факс: 056/81 05 92
М: 0878 23 17 13
За асистирана репродукция:
М: 0899 912 880
М: 0876 357 733
e-mail: dirmbal@abv.bg
сайт: www.mbalburgas.com

д-р Бойко Миразчийски
Изпълнителен директор

д-р Антонио Душепеев
отговорно лице - асист. репрод.
За трансплантации:
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 8 / 11.08.2015 г.


За асистирана репродукция:
 1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплатационни ембриони.
 2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.

Удостоверение № 67 / 14.10.2011 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ”СВЕТИ ГЕОРГИ” - ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаПловдив

Адрес: гр. Пловдив 4001,
бул. "Пещерско шосе" № 66
бул. "Васил Априлов" № 15

тел.: 032/60 29 74
032/60 29 82
факс: 032/64 40 58
М: 0886 66 98 98
e-mail: unihosp@unihosp.com
сайт: www.unihosp.com

проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.н.
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани(костно-сухожилни) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: (костно-сухожилни тъкани).
 3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки.

Удостоверение № 6 / 22.03.2013 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” - АДТрансплантация на органиДонорска базаКюстендил

Адрес: гр. Кюстендил 2500,
пл. "17-ти Януари" № 1

тел: 078/55 02 41
078/55 02 61
факс: 078/55 02 31
М: 0878 47 08 52
e-mail: mbal_kn@abv.bg
сайт: www.mbalkn.com

д-р Александър Величков
Прокурист
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 36 / 28.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА" ЕАДТрансплантация на органиДонорска базаСофия

Адрес: гр. София 1309,
ул. "Коньовица" № 65

тел.централа: 02/921 15 82
02/921 15 21
02/921 15 24
тел.директор: 02/921 13 44
М: 0888 98 99 99
e-mail: nkb@hearthospital.bg
сайт: www.hearthospital.bg

проф. д-р Марио Станкев, д.м.н.
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно - сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 21 / 22.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ” ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаСофия

Адрес: гр.София 1527,
ул. “Бяло море” № 8

тел.централа: 02/943 11 70
факс: 02/943 21 44
М: 0886 22 61 16
e-mail Директор: direktor_isul@isul.eu
сайт: www.isul.eu

Любомир Пенев
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: очна роговица и амнион.
 3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани, меки тъкани (перикард, фасция лата) и кожа.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхранение, алогенна и автоложна трансплантации на хемопоетични стволови клетки.

Удостоверение № 2 / 08.02.2016 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” АДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаПлевен

Адрес: гр. Плевен 5800,
ул. „Георги Кочев” № 8-А

тел.централа: 064/88 61 00
тел.директор: 064/88 64 44
факс: 064/80 42 12
e-mail: umbal@umbalpln.com
сайт: www.umbalpleven.com

доц. д-р Цветан Луканов, д.м.н.
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на очна роговица и други тъкани (амниотична мембрана).

Удостоверение № 14 / 13.09.2016 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ПАНТАЛЕЙМОН - ПЛЕВЕН” ООДТрансплантация на тъкани и клеткиПлевен

Адрес: гр. Плевен 5800,
жк. "Дружба",
ул. „Трите бора” № 24

тел.централа: 064/69 20 20
тел. и факс: 064/87 20 20
мобилен: 0878 471 334
e-mail: hospital@svetipantaleimon.com
сайт: svetipantaleimon.com

д-р Йордан Георгиев
д-р Елиза Георгиева
Управители
 1. Трансплантация на костно-сухожилна и хрущялна тъкан, както и/ или алографт продукти.

Разрешение № МБ-336 / 13.07.2021 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СЪРЦЕ И МОЗЪК” ЕАДТрансплантация на тъкани и клеткиПлевен

Адрес: гр. Плевен 5804,
ул. "Пиер Кюри" №2 и
ул. „Ген. Владимир Вазов” № 91


тел: 064 678 400
моб. тел: 0887 756 800

e-mail: info@heartandbrain.bg
сайт: heartandbrain.bg

д-р Петя Диновска
Изпълнителен директор
 1. Трансплантация на органи, тъкани и клетки: трансплантация на костно-сухожилни /хрущялни тъкани и /или алографт продукти.

Разрешение № МБ-414 / 26.11.2021 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АДТрансплантация на органиДонорска базаДобрич

Адрес: гр. Добрич 9300
ул. „Панайот Хитов” № 24

тел: 058/60 01 60
058/60 07 23
факс: 058/60 04 14
М: 0884 54 09 52
e-mail: oblb@bergon.net
сайт: www.mbal-dobrich.com

д-р Светозар Петров
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 49 / 30.12.2010 г.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ АДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаПловдив

Адрес: гр. Пловдив 4003,
бул. “България” № 234

тел: 032/95 92 21
факс: 032/95 92 21
М: 0878 86 75 26
e-mail: mbalplovdiv@abv.bg
сайт: www.mbal.net

д-р Иво Мильотев
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани ( костно - сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани (костно- сухожилни тъкани).

Удостоверение № 6 / 14.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АДТрансплантация на органиДонорска базаГаброво

Адрес: гр. Габрово 5300,
ул „Д-р Илиев- Детския” № 1

тел.централа: 066/80 89 01
066/80 89 11
факс: 066/80 44 24
М: 0884 68 50 96
e-mail: mbalgab@gmail.com
сайт: www.mbalgabrovo.com

д-р Нели Савчева
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 35 / 28.12.2010 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АДТрансплантация на органиДонорска базаСмолян

Адрес: гр. Смолян 4700,
бул „България” №2

тел.централа: 0301/6 26 66
0301/6 23 95
факс: 0301/6 25 49
М: 0889 22 17 70
e-mail: mbalsmolyan@abv.bg
сайт: www.mbalsmolyan.com

д-р Марин Даракчиев
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 63 / 19.09.2011 г.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АДТрансплантация на органиДонорска базаМонтана

Адрес: гр. Монтана 3400,
ул „Сирма войвода” № 4

тел.централа: 096/30 68 81
факс: 096/30 75 54
М: 0889 50 70 95
e-mail: mbalmont@net-surf.net
сайт: www.mbalmontana.com

д-р Тодор Тодоров
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 64 / 21.09.2011 г.

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска база, Трансплантационен центърСофия

Адрес: гр. София 1407,
бул „Никола Вапцаров” №51Б

тел.централа: 02/403 40 00; 02/403 49 01
факс: 02/403 40 10
e-mail: tokuda.info@acibademcityclinic.bg

сайт: www.tokudabolnica.bg

д-р Венелина Атанасова
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Вземане, ескпертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб.
 3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, хрущялна тъкан, фасция лата и кожа.
 4. Присаждане на роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 3 / 20.03.2017 г.

  АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ТОКУДА ЕАДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1407,

  район 'Лозенец',

  бул. "Никола Й. Вапцаров" № 51Б,

  Регистратура: 02/ 403 4000; 02/403 4245

  GSM: 0889 60 22 64

   

  e-mail: invitro@acibademcityclinic.bg

  сайт: http://www.tokudabolnica.bg/bg/in-vitro-center

  д-р Венелина Филипова Атанасова
  Изпълнителен директор
  д-р Елизабет Андонова Стоянова
  Изпълнителен директор

  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № УД-00-4 / 28.05.2018 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВЕТИ НАУМ” ЕАДТрансплантация на органиДонорска базаСофия

  Адрес: гр. София 1113,
  ул „д-р Любен Русев” №1

  тел.централа: 02/970 23 00
  факс: 02/870 93 09
  e-mail: ubalnp@yahoo.com
  сайт: www.svnaum.com

  проф. д-р Иван Миланов, д.м.н
  Изпълнителен директор
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

  Удостоверение № 3 / 14.04.2014 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаСофия

  Адрес: гр. София 1233,
  бул „Ген. Н. Столетов” №67А
  тел.централа: 02/926 81 00, 02/926 81 47
  тел. директор: 02/926 81 05

  e-mail: registratura@5mbal-sofia.com
  сайт: www.5mbal-sofia.com

  д-р Борил Петров
  Изпълнителен директор
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  2. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

  Удостоверение № 5/ 30.06.2014 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АДТрансплантация на органиДонорска базаЯмбол

  Адрес: гр. Ямбол 8600,
  ул. „Панайот Хитов” №30
  тел.централа: 046/661 530,
  Факс: 046/661 541
  e-mail: mbal@mbal-yambol.net
  сайт: www.mbal-yambol.net

  д-р Панайот Диманов
  Изпълнителен директор
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

  Удостоверение № 9/ 18.08.2015 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СИЛИСТРА АДТрансплантация на органиДонорска базаСилистраАдрес: гр. Силистра 7500,
  ул. „Петър Мутафчиев” №80

  тел. секретар: 086/818 446,
  Факс: 086/823 917
  e-mail: mbalss@abv.bg
  сайт: www.mbal-silistra.bg
  д-р Васил Славов
  Изпълнителен директор
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

  Разрешение № МБ-139/ 01.07.2021 г.

  УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯМЕД ЕООДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиСофияАдрес: гр. София 1797,
  бул. "Г. М. Димитров" № 16

  за цялата страна: 0700 89 089
  телефони: 02/465 00 00, 02/465 00 02
  М: 0895 555 444
  факс: 02/417 55 24
  e-mail: hospitalsofiamed@bulpharma.bg
  сайт: www.hospitalsofiamed.bg
  д-р Йордан Пелев
  Управител
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  2. Присаждане на преработена костна тъкан: спонгиоза.

  Удостоверение № 15 / 26.10.2016 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - УНИ ХОСПИТАЛ ООДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаПанагюрище

  Адрес: гр. Панагюрище 4500,
  ул. "Георги Бенковски" № 100

  Регистратура: 0357 88 581, 0357 88 582,
  Спешно отделение: 0357 88 563
  e-mail: uni@unihospitalbg.com
  сайт: www.unihospitalbg.com

  д-р Ангел Проданов
  Прокурист
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
  2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.

  Удостоверение № 4 / 07.04.2017 г.

  УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "МЕДИКА РУСЕ" ООДТрансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клеткиДонорска базаРусе

  Адрес: гр. Русе 7013,
  ул. „Рига" № 35

  Тел : 082 /830 230
  М: 0876 830 230; 0885 816 090
  e-mail: medicaruse@abv.bg
  сайт: www.medicabg.com/umbal

  д-р Ивелин Йоцов
  Управител
  1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация
  2. Присаждане на костно-сухожилни тъкани.
  3. Присаждане на амниотична мембрана.

  Удостоверение № УД-00-7/ 25.09.2018 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ВАРНА ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиВарна

  Адрес: град Варна 9002,
  ул. "Дойран" № 15

  тел. централа 052/634 091, 052/634 901
  тел. Директор: 052/ 634 086
  факс: 052/ 634 096

  е-mail: eyehospital.varna@mbox.contact.bg
  сайт: www.eyehospital-varna.com

  проф. д-р Христина Групчева
  Управител
  1. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране, съхранение, транспорт, предоставяне и присаждане на тъкани (очна роговица, склера и амниотична мембрана) и клетки (лимбални стволови).

  Разрешение № СБ-108 / 22.01.2021 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕТрансплантация на тъкани и клеткиТърговище

  Адрес: град Търговище 7700, кв. 'Запад'

  тел. централа: 0601/68 888
  тел. Директор: 0601/68 821
  факс: 0601/648 64

  е-mail: info@mbalturgovishte.com
  сайт: mbalturgovishte.com

  д-р Иван Светулков
  Изпълнителен директор
  1. Присаждане на тъкани: кожа (ало- и ксено-).

  Удостоверение № 48 / 20.07.2011 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТАСКОВ" ООДТрансплантация на тъкани и клеткиТърговище

  Адрес: град Търговище 7700,
  бул. "Александър Стамболийски" №25

  тел. +359 601 63 404
  GSM: +359 886 330 323

  е-mail: sobal_taskov@abv.bg
  сайт: sobal-taskov.com

  д-р Димитър Тасков
  Управител
  1. Трансплантация на тъкани: склера и амниотична мембрана.

  Разрешение № СБ-351 / 05.11.2021 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЕАДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1797,
  район "Студентски"
  бул. "Климент Охридски" № 1А

  информация: 02/ 45 42 211
  регистратура: 02/45 42 189
  секретар тел.: 02/45 42 104
  факс: 02/45 42 107

  е-mail: info@hematology.bg
  сайт: www.hematology.bg

  д-р Галя Кондева-Мънкова
  Изпълнителен директор
  1. Експертиза, вземане, обработка, преработка, съхранение, алогенна и автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки, при спазване на приложимите нормативни актове и медицински стандарти.

  Удостоверение № 24 / 22.12.2010 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОЦЕНТ ГЕОРГИЕВ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиВарна

  Адрес: град Варна 9000,
  ул. "Христо Попович" № 18

  тел.: 052/608 506,
  052/638 870,
  052/699 898
  тел. Директор: 052/608 507

  е-mail: sobal.georgiev@abv.bg
  сайт: www.sobal-georgiev.net

  доц. д-р Добрин Георгиев
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 47 / 30.12.2010 г.

  АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "СВЕТА ПЕТКА" ООДТрансплантация на тъкани и клеткиВарна

  Адрес: град Варна,
  ул. "Проф. д-р Г. Георгиев" № 4

  тел. централа: 052/611 130,
  052/610 372,
  052/610 373
  тел. факс: 052/611 131

  е-mail: st_petka@abv.bg
  сайт: www.st-petka-eyeclinic.bg

  доц. д-р Тошо Митов, д.м.
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 5 / 28.03.2016 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИЖЪН ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1606,
  ул. "Виктор Григорович" № 8

  тел. централа: 0 700 89 003,
  0887 314 479,
  0883 511 121

  е-mail: office@visionclinic.bg
  сайт: www.visionclinic.bg

  д-р Елена Дарджикова
  и
  Елена Кумбиева
  Управители
  1. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

  Удостоверение № 27 / 22.12.2010 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЛУКСОР ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиПловдив

  Адрес: град Пловдив 4003,
  бул. "България" № 59

  тел.: 032 968 881

  е-mail: office@luxorclinic.com
  сайт: www.luxorclinic.com

  д-р Димитър Тасков
  Управител
  1. Трансплантация на тъкани: роговица, склера и амниотична мембрана.

  Разрешение № СБ-294 / 22.04.2021 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АКАДЕМИК ПАШЕВ" ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1517,
  ул. "Емануил Васкидович" № 51

  тел. централа: 02/948 79 01
  тел. Директор: 02/945 42 01
  факс: 02/945 43 24
  М Глобул: 0896 73 81 18
  М Вивател: 0878 90 42 31
  М М-Тел: 0885 25 19 17

  сайт: www.sobalpashev.com

  акад. д-р Петя Василева, д.м.н
  и
  д-р Даниела Мирковска
  Управители
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 14 / 17.12.2015 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ "ЗРЕНИЕ" ООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1408,
  кв. 'Иван Вазов',
  ул. "Балша" № 5, ет.2

  тел. централа: 02/953 15 74,
  02/953 15 82
  факс: 02/953 15 90,
  02/953 18 52

  е-mail: klinika-zrenie@abv.bg
  сайт: zrenieto.com

  проф. д-р Веселин Танев, д.м.н
  и
  Православа Янчулева
  Управители
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 26 / 22.12.2010 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТИ ЛАЗАР ООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияСофия

  Адрес: град София 1700,
  район 'Лозенец',
  бул. "Симеоновско шосе" №4А

  тел. централа: 02/962 20 05,
  02/962 36 85
  М: 0888 581 810,
  0888 511 492

  е-mail: info@st.lazar-hospital.com
  сайт: www.st.lazar-hospital.com

  д-р Тияна Димитриева-Николова
  Управител
  За трансплантации:
  1. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, транспортиране на единица умбиликална кръв с цел извличане, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна автотрансплантация.
   2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на пъпна връв, а предоставяне с цел извличане на стволови (мезенхимни) клетки само по реда на глава седма, раздел IV от Закона за здравето.

  Удостоверение № 4 / 20.01.2015 г.


  За асистирана репродукция:
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 3 / 20.01.2015 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ГИНЕКОЛОГИЯ И АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ - Д-Р МАЛИНОВ ООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияСофия

  Адрес: град София 1680,
  район 'Красно село',
  бул. "Гоце Делчев" № 46

  тел.: 02/965 57 40
  факс: 02/965 57 62

  е-mail: klinika-malinov@abv.bg
  сайт: www.malinov-clinic.com

  д-р Максим Малинов
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  3. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка и съхранение на хемопоетични стволови клетки от пъпна връв за алогенна и автотрансплантации.

  Удостоверение № 58 / 26.04.2011 г.

  ИНВИТРО-АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМИТРОВ ЕООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияСофия

  Адрес: град София 1750,
  жк. "Младост-1"
  ул. "Д-р Стоян Чомаков" № 2

  тел. централа: 02/954 73 40,
  02/953 41 36
  факс: 02/954 73 40

  е-mail: office@invitro.bg
  сайт: www.invitro.bg

  д-р Йосиф Димитров
  Управител
  За трансплантации:
  1. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране, съхранение, транспорт и предоставяне на хемопоетични стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв за автоложна и фамилна алогенна трансплантация;
  2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране, съхранение, транспорт и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

  Удостоверение № 6517 / 16.12.2020 г.


  За асистирана репродукция:
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони;
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 6517 / 16.12.2020 г.

  ТЪКАННА БАНКА "ОСТЕОЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ" ЕАДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1784,
  бул. "Цариградско шосе" № 127Б
  сграда 2, партер

  тел. централа: 02/971 20 97
  02/489 49 94
  факс: 02/462 38 35

  е-mail: office@tbocbg.com
  сайт: www.osteocentre.org

  Татяна Борисова
  Изпълнителен директор
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на следните видове тъкани: костно-сухожилна, мускулна, кожна, роговична, перикардна, сърдечни клапи, артериални и венозни съдове.
   2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране на: костно-сухожилна, мускулна, кожна, роговична и перикардна тъкан, сърдечни клапи, артериални и венозни съдове, които не магат да се използват за нуждите на трансплантацията по медицински причини и предоставянето им за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели.

  Разрешение № 3 / 17.12.2013 г.

  МЕЖДУНАРОДНА ОЧНА БАНКА - СОФИЯ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1517,
  ул. "Емануил Васкидович" № 51

  тел. : 02/948 79 14,
  факс: 02/948 79 15
  М: 0889 99 78 87
  е-mail: info@eyebanksofia.org
  сайт: www.eyebanksofia.org

  акад. д-р Петя Василева, д.м.н.
  Управител
  1. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на трупна роговична тъкан за извършване на трансплантация.

  Удостоверение № 4 / 27.07.2007 г.

  ТЪКАННА БАНКА - БУЛГЕН АДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1330,
  ул. "Христо Благоев" № 25-31
  Болнична сграда

  тел. централа: 02/829 91 70
  изп. Директор: 0878 133 728
  М: 0878 133 758

  е-mail: info@bulgen.com
  сайт: www.bulgen.com

  д-р Веселина Манолова
  Изпълнителен директор
  1. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв, от периферна кръв и от костен мозък, и мезенхимни стволови клетки от пъпна връв за автоложна и алогенна трансплантация.
  2. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от екстрахирани млечни зъби и мъдрец за автоложна и алогенна трансплантация.
  3. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан за автоложна и алогенна трансплантация.
  4. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от костен мозък за автоложна и алогенна трансплантация.
  5. Вземане, експертиза, етикетиране, обработка, преработка, съхраняване и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от менструална кръв за автоложна и алогенна трансплантация.

  Разрешение № РЗ-00-1/25.01.2019г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ "ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ" ЕАДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1614,
  квартал 'Горна баня',
  бул. "Никола Петков" № 57

  регистратура: 02/818 15 00
  тел. централа: 02/855 30 02,
  02/818 17 50
  тел. Директор: 02/855 30 02
  факс: 02/955 53 12

  е-mail:office@usbalortho.com
  сайт: www.usbalortho.com

  д-р Валентин Ангелов
  Изпълнителен директор
  1. Алогенно присаждане на тъкани: кост (замразена и лиофилизирана).

  Удостоверение № 52 / 12.01.2011 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1431,
  район 'Тиадица',
  ул. "Св. Георги Софийски" № 1

  тел.ц ентрала: 02/952 60 01
  02/954 48 82

  е-mail: sballch@abv.bg
  сайт: www.faceteam-bg.com

  доц. д-р Генади Генадиев
  Изпълнителен директор
  1. Трансплантация на костно-сухожилни и други меки тъкани.

  Удостоверение № 51 / 07.01.2011 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗОРА ООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1233,
  ул. "Княгиня Мария-Луиза" № 191

  и нов адрес:
  град София 1784,
  жк 'Младост'
  ул. Петър Протич 4

  тел. централа: 0700 800 94,
  0879 998 414
  факс: 02/954 73 40

  е-mail: svetlina_zora@abv.bg
  сайт: bolnica-zora.com

  проф. д-р Ива Петкова
  Управител
  1. Присаждане на роговица, склера и амниотична мембрана.

  Удостоверение УД-00-2/ 10.01.2019 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АФРОДИТА ООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияСофия

  Адрес: град София 1407,
  ул. "Хенрик Ибсен" № 15, ет. 1

  тел.: 02/806 00 60
  факс: 02/962 09 77

  е-mail: afrodita@afroditamc.com
  сайт: www.afroditamc.com

  д-р Емил Филипов
  Управител
  За трансплантации:
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, временно съхранение, транспорт и предоставяне на кръв от пъпна връв и плацента, с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
  2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, временно съхранение, транспорт и предоставяне на фрагмент от пъпна връв.
  3. Вземане, изследване, етикетиране, пакетиране, временно съхранение, транспониране и предоставяне на екстрахирани млечни и постоянни зъби, с цел съхранение на меземхимни стволови клетки.

  Удостоверение № 10 / 14.06.2016 г.


  За асистирана репродукция:
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 9 / 14.06.2016 г.

  ТЪКАНА БАНКА - БЪЛГАРИЯ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1517,
  ул. "Емануил Васкидович" № 51, ет. 4

  тел.: 02/945 30 27
  факс: 02/945 46 33

  е-mail: contact@tbb.bg
  сайт: www.tissuebank.bg

  д-р Николай Гачев
  Управител
  1. Вземане, експертиза, обработка, етикетиране, пакетиране, съхраняване, транспортиране и предоставяне на костно-сухожилни тъкани, сърдечно-съдова тъкан (перикард) и кожа, които са предназначени за преработка и присаждане за целите на трансплантацията.
  2. Вземане, експертиза, обработка, етикетиране, пакетиране, съхраняване, транспортиране и предоставяне на роговична тъкан, предназначена за целите на трансплантацията.

  Разрешение № 1 / 23.01.2015 г.

  ТЪКАННА БАНКА КРИО ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ ЕАДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1606,
  бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 85-87

  тел./факс: 02/989 44 00

  е-mail: bg@cryo-save.com
  сайт: bg.cryo-save.com

  д-р Асен Пачеджиев
  Изпълнителен директор
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, временно съхрънение и предоставяне на кръв и тъкан от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
  2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, временно съхранение и предоставяне на фрагмент от пъпна връв.
  3. Вземане, ексепртиза, опаковане, етикетиране, временно съхранение и предоставяне на проби с мастна тъкан с цел извличане на стволови клетки за автотрансплантация.

  Разрешение № 4/ 15.09.2015 г.

  СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ЗА СРОК ОТ 6 МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 3 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

  ТЪКАННА БАНКА БИОХЕЛЕНИКА БЪЛГАРИЯ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес на управление: град София 1324,
  бул. "Гоце Делчев" № 57, ет. 1, ап. 3

  Адрес за кореспонденция: град София 1618,
  бул. "Цар Борис III" № 225А, ет. 1, офис 5

  тел.: 0700 10 804, 02/840 71 59
  факс: 02/492 23 46

  е-mail: info@biohellenika.bg
  сайт: www.biohellenika.bg

  Георгиос Колякос
  Управител
  1. Вземане, експертиза, етикетиране и предоставяне на кръв и тъкан от пъпна връв и плацента, с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и алогенна трансплантация.
  2. Вземане, изследване, етикетиране, транспртиране и предоставяне на екстрахирани млечни и постоянни зъби, с цел съхранение на меземхимни стволови клетки.

  Разрешение № 3 / 07.09.2015 г.

  УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ "СЕЛЕНА" ООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияПловдив

  Адрес: град Пловдив 4002,
  ул. "Пещерско шосе" № 80

  тел.: 032/648 020,
  02/981 97 37
  032/250 009
  факс: 032/648 020
  М: 0886 418 841

  е-mail: agselena@abv.bg
  сайт: www.agselena.com

  д-р Георги Георгиев
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  3. Вземане и етикетиране на кръв от пъпна връв с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за целите на автотрансплантацията.

  Удостоверение № 29 / 23.12.2010 г.

  ТЪКАННА БАНКА БИОГЕНИНИ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиПловдив

  Адрес: град Пловдив 4000,
  ул. "Полет" № 1

  М Управител: 0878 110 113

  е-mail: info@vita34.bg
  сайт: www.vita34.bg

  Александър Александров
  Управител
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране и предоставяне на кръв и тъкан от пъпна връв, с цел извличане на хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

  Разрешение № 1 / 28.01.2011 г.
  ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕНА ДЕЙНОСТ

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СКИН СИСТЕМС" ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткис. Доганово

  Адрес: село Доганово,
  община Елин Пелин
  ул. "Първа" № 32

  М: 0894 441 080,
  0887 215 288

  е-mail: contact@skinsystems.bg
  сайт: skinsystems.bg

  д-р Спартак Милев
  Управител
  1. Присаждане на ало и ксенокожа.
  2. Присаждане на амнион.

  Удостоверение № 7 / 04.11.2014 г.

  ТЪКАННА БАНКА САДАСА 2007 ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиТъканна банкаСофия

  Адрес: град София 1421,
  район "Лозенец",
  ул. "Миджур" № 35, ет. 1, ап. 1

  М: 0893 494 716
  (управител)
  е-mail: cells4life_bulgaria@cells4life.bg
  е-mail: daniela.mircheva@cells4life.bg
  сайт: cells4life.bg

  Даниела Мирчева
  Управител
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на кръв от пъпна връв и плацента за автоложна и фамилна алогенна трансплантация;
  2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на фрагмент от пъпна връв за автоложна и фамилна алогенна трансплантация;
  3. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на тъкан: плацента за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

  Разрешение ТБ-427 / 11.05.2020 г.

  ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ ЕООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияТъканна банкаСофия

  Адрес: град София 1330,
  район 'Красна поляна',
  ул. "Блага вест" № 3

  тел.: 02/441 02 90
  М: 0882 373 318
  факс: 0888 108 565

  е-mail: office@bioregeneration.bg
  сайт: www.bioregeneration.bg

  д-р Асен Велков
  Управител
  За трансплантации:
  1. Вземане, експертиза, обработка, пакетиране, етикетиране, съхранение, предоставяне и транспортиране на склера, роговица и амниотична мембрана.
   2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на стволови (мезенхимни) клетки от пъпна връв, млечен зъб, амнион и мастна тъкан, а предоставяне единствено и само по реда на глава седма, раздел IV от Закона за здравето.
   3. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
   4. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на костна тъкан (феморални глави) за трансплантация.
   5. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, пакетиране, обработка, съхранение, транспортиране и предоставяне на костно-сухожилна, мускулна, кожна и перикардна тъкан.

  Разрешение № РЗ-2/ 28.08.2015 г.


  За асистирана репродукция:
  1. Съхранение, транспортиране и предоставяне на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплантационни ембриони за нуждите на асистираната репродукция.

  Удостоверение № 5 / 11.03.2013 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ДЕН ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1000,
  район 'Оборище',
  ул. "Росица" № 21

  тел.: 02/983 20 28,
  02/983 38 00
  М: 0885 747 325

  е-mail: office@eyeclinic-den.com
  сайт: www.eyeclinic-den.com

  д-р Андрей Андреев
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 72 / 25.11.2011 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПЕНТАГРАМ 2012" ООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1309,
  район 'Илинден',
  ул. "Враня" № 109-111, вх. В

  тел.: 02/447 20 40,
  02/447 20 50,
  02/447 20 60
  М: 0884 788 885,
  0882 216 165

  е-mail: pentagram2012@abv.bg
  сайт: www.pentagram2012.com

  д-р Веселин Даскалов
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други очни тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 5 / 24.09.2012 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЕНТАГРАМ ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1309,
  район 'Илинден',
  ул. "Враня" № 109-111, вх. В

  тел.: 02/447 20 40,
  02/447 20 50,
  02/447 20 60
  М: 0884 788 885,
  0882 216 165

  е-mail: pentagram2012@abv.bg
  сайт: www.pentagram2012.com

  д-р Веселин Даскалов
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други очни тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 1 / 11.01.2013 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "РЕСБИОМЕД" ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1309,
  ж.к.'Зона Б-19',
  ул. "Алдомировска" № 144

  тел.: 02/808 18 88
  М: 0879 600 290,

  е-mail: sofia@resbiomedeye.com
  сайт: www.resbiomedeye.com

  д-р Александър Ангелов
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица.

  Удостоверение № 7678 / 04.05.2022 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "АНДРЕЕВ И КО" ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1000,
  район 'Оборище',
  ул. "Росица" № 21

  тел.: 02/983 20 28,
  02/983 38 00
  М: 0885 747 325

  е-mail: office@eyeclinic-den.com
  сайт: www.eyeclinic-den.com

  доц. д-р Андрей Андреев
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 7 / 06.06.2016 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БУРГАС ООДТрансплантация на тъкани и клеткиБургас

  Адрес: град Бургас 8005,
  ж.к. 'П.Р. Славейков',
  ул. "Георги Минков" № 174

  тел.: 056 / 85 98 50,
  056 / 85 98 40,
  М: 0895 050 506,

  е-mail: eyehospital.burgas@mail.bg
  сайт: www.eyehospitalburgas.com

  д-р Николай Иванов
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 12 / 26.07.2016 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВИТА ЕООДТрансплантация на тъкани и клетки, Асистирана репродукцияСофия

  Адрес: град София 1505,
  ул. "Драговица" № 9;
  град София 1407,
  р-н 'Лозенец',
  ул. "Филип Кутев" № 10


  Регистратура: 02 960 49 50, 02 960 49 52;
  02/960 49 51, 02/943 43 98;
  Тел./факс: 02 944 13 43
  М: 0888 99 1003 / 0882 060 433

  е-mail: vita@vita.bg
  сайт: www.vita.bg

  д-р Тихомир Савчев
  Управител
  За трансплантации:
  1. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.

  Удостоверение № 8 / 20.10.2017 г.


  За асистирана репродукция:
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
  2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № УД-00-1/ 03.01.2019 г.

  ТЪКАННА БАНКА СЕЛЕНА ЦЕЛС ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиПловдив

  Адрес: град Пловдив 4002,
  ул. "Пещерско шосе" № 80

  тел.: 0885 700 003
  е-mail: info@selenacells.com
  сайт: selenacells.com

  д-р Ангел Ставрев
  Управител
  1. Вземане, експертиза, изследване, опаковане, етикетиране, обработка, преработка, транспортиране на единица умбиликална кръв с цел извличане, съхранение и предоставяне хемопоетични стволови клетки за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.
  2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и транспортиране на пъпна връв, а предоставяне с цел извличане на стволови (мезенхимни) клетки само по реда на глава седма, раздел IV от Закона за здравето.

  Разрешение РЗ-00-1/28.03.18 г.

  ТЪКАННА БАНКА СЕЛСФОРГУД ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес: град София 1000,
  район "Триадица",
  ул. "Княз Борис I" №100, ет. 1, ап. 3

  тел.: 0884 155 523
  е-mail: bg@cells4good.com
  сайт: cells4good.com

  д-р Иван Колчаков
  Управител
  1. Вземане, експертиза, етикетиране, опаковане, транспортиране и предоставяне на кръв от пъпна връв;
  2. Вземане, експеритиза, етикетиране, опаковане, транспортиране и предоставяне на фрагмент от пъпна връв.

  Разрешение ТБ-426/28.02.2022 г.

  ТЪКАННА БАНКА - ШВЕЙЦАРСКА БИОБАНКА ООДТрансплантация на тъкани и клеткиТъканна банкаСофия

  Адрес: град София 1463,
  район "Триадица"
  ул. "Цар Асен" №90, Партер - Офис 2

  тел.: 02 408 66 00
  моб. тел.: 0888 970 060
  е-mail: office@prevista.bg
  сайт: prevista.bg

  Ели Божилова
  д-р Асен Пачеджиев
  Управители
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на кръв от пъпна връв и плацента за автоложна и фамилна алогенна трансплантация;
  2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на фрагмент от пъпна връв за автоложна и фамилна алогенна трансплантация.

  Разрешение ТБ-429/07.12.2021 г.

  МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР "ОРТОГИН" ООДТрансплантация на тъкани и клеткиТъканна банкаСофия

  Адрес: град София 1618,
  Район "Витоша",
  жк. "Павлово",
  ул. "Белмекен" №2А

  моб. тел.: 0890 518 036; 0888 963 189
  е-mail: info@orthogyn.com
  сайт: orthogyn.com

  д-р Теодора Йорданова-Игнатова
  д-р Петър Игнатов
  Управители
  1. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на хемопоетични стволови клетки от кръв от пъпна връв за целите на автоложна и фамилна алогенна трансплантация;
  2. Вземане, експертиза, опаковане, етикетиране, транспорт и предоставяне на стволови клетки от тъкан на пъпна връв за целите за автоложна  и фамилна алогенна трансплантация.

  Удостоверение 8474/02.02.2022 г.

  АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ" ЕООДТрансплантация на тъкани и клеткиВарна

  Адрес: град Варна 9002,
  ул. "Никулицел" № 12

  тел.: 052 / 630 670
  е-mail: eyecenterstnikolay@abv.bg
  сайт: eyecenterstnikolay.com

  д-р Пламен Хубанов
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: амниотична мембрана.

  Удостоверение УД-00-8/12.12.2018 г.

  МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ДОВЕРИЕ" АДТрансплантация на тъкани и клеткиСофия

  Адрес:

  град София 1632,
  ж.к. Овча купел 2,
  ул. "Фридрих Грюнангер" № 2

  СПЕШНИ състояния: 0700 20 343
  записване на час: 02 / 403 61 00
  факс: 02/403 68 22

  е-mail: info@mbal.doverie.bg
  сайт: www.mbal.doverie.bg

  д-р Димитър Гугутков, д.м
  Изпълнителен директор
  1. Вземане на костна тъкан: бедрени главички.
  2. Присаждане на костна тъкан: кортикална и спонгиозна кост.
  3. Присаждане на сухожилна тъкан и фасция.

  Удостоверение УД-00-9/19.12.2018 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ "ВАРНА" ООДАсистирана репродукцияВарна

  Адрес: гр.Варна 9000,
  район 'Приморски',
  бул."Цар Освободител" № 150

  тел.: 052/613 795, 052/613 805,
  052/613 798
  (вътр. 266, 207, 280, 285)
  факс: 052/613 797
  М: 0887 204 391

  е-mail: office@invitro-varna.com
  сайт: www.invitro-varna.com

  д-р Кателия Александров
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

  Удостоверение № 1902 / 27.04.2022 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - "КЛИНИЧЕН ИНСТИТУТ ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА" EООДАсистирана репродукцияПлевен

  Адрес: гр. Плевен 5800,
  бул.“Скобелев” № 20

  тел.: 064/804 790
  тел./факс: 064/804 847

  е-mail: info@ivfpleven.com
  сайт: www.ivfpleven.com

  доц. д-р Емилияна Конова, д.м.
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 8 / 08.06.2016 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ЩЕРЕВ" ЕООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1330,
  ж.к.'Разсадника',
  ул. „Христо Благоев” № 25-31

  тел.: 02/920 09 01
  факс: 02/920 18 27
  М: 0887 25 12 98; 0879 12 18 79

  e-mail: mcrz@mail.bg / info@ivf-bg.com
  сайт: shterevhospital.com

  Никола Милачич
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 31 / 23.12.2010 г.

  АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „МАЙЧИН ДОМ” ЕООДАсистирана репродукцияВарнаАдрес: гр. Варна 9010,
  ул. "Мир" № 1

  Тел: 052/332 000, 331 144
  Факс: 052/383 858

  e-mail: maichindom.varna@gmail.com
  сайт: www.maichindom-varna.com
  д-р Сияна Юдова
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

  Удостоверение № 6 / 13.12.2007 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОБИОМЕД” ООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр.София 1618,
  район 'Овча купел',
  ул. "Бойчо Огнянов" № 28

  тел.: 02/963 08 04; 02/980 09 91
  факс: 02/952 29 87; 02/850 08 91

  e-mail: mail@reprobiomed.eu
  сайт: www.reprobiomed.eu

  д-р Павлета Табакова
  и
  д-р Георги Николов
  Управители
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки, и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 6 / 25.04.2017 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЧОВЕШКА РЕПРОДУКЦИЯ И АСИСТИРАНО ОПЛОЖДАНЕ „ТЕХНОБИОС” ЕООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1373,
  жк. 'Западен парк', бл. 72, вх. А, ет. 1 и 2

  тел.: 02/ 851 86 31
  М: 0878 20 26 27

  е-mail: vassilev.hristo.doc@gmail.com
  сайт: www.invitro-art.com

  проф. д-р Илия Ватев, д.м.
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 9 / 17.01.2008 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ВЯРА” ЕООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1309,
  ж.к. 'Света Троица', бл. 347, вх. А (партер)

  тел.: 02/828 42 18
  М: 0889 11 26 40

  e-mail: mc_viara@doctor.com
  сайт: www.viara-clinic.eu

  д-р Методий Генов, д.м.н.
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 1/ 06.01.2015 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НЕОВИТРО” ООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1408,
  район 'Триадица', бул. "Петко Ю. Тодоров" № 20
   

  тел.: 02/828 42 18
  М: 0889 11 26 40

  e-mail: info@neovitro.bg
  сайт: www.neoclinic.bg

  д-р Ралица Сенкова
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка  и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи;
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони;
  3. Научно-изследователска дейност, свързана с асистирана репродукция;
  4. Образователна дейност /обучение и подготовка на кадри/.

  Удостоверение № 9260/ 10.03.2021 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „Д-Р МАЛИНОВ” ЕООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1680,
  район 'Красно село, бул. 'Гоце Делчев, №46

  тел.: 02/965 57 40
  факс: 02/965 57 62

  e-mail: klinika-malinov@abv.bg
  сайт: www.malinov-clinic.com

  д-р Максим Малинов
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 5193/ 22.02.2021 г.

  ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр.София 1606,
  бул. “Скобелев” № 26

  тел.: 02/953 34 08
  М: 0884 852500
  тел./факс: 02/952 57 42

  e-mail: ivf@ivf-todorovi.com
  сайт: www.ivf-todorovi.com

  д-р Иво Тодоров, д.м.
  и
  Цветинка Чорбаджийска-Тодорова
  Управители
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

  Удостоверение № 10 / 31.01.2008 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БОРА” ЕООДАсистирана репродукцияПловдив

  Адрес: гр. Пловдив 4002,
  бул."Пещерско шосе" № 47

  Тел./Факс: 032/991 971; 032/640 154
  М: 0888 809 920

  e-mail: office@boramedical.com
  сайт: www.boramedical.com

  д-р Петър Матеев
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.

  Удостоверение № 12 / 01.02.2008 г.

  ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1330,
  кв.'Красна поляна',
  ул. "Миxaлaки Тачев" № 2

  тел.: 02/920 2031; 02/920 2032; 920 2033
  тел. в кабинета по ин витро: 02/4470 263

  e-mail: hospital@1agb.com
  сайт: www.1agb.com

  д-р Гергана Коларова
  Изпълнителен директор
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони

  Удостоверение № 69 / 27.10.2011 г.

  АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „ОЛИМЕД” ЕООДАсистирана репродукцияВарна

  Адрес: гр. Варна 9000,
  СХБАЛ „Проф.Темелков”,
  площад Тракия, ул. "Алеко Константинов" № 5, ет. 3

  тел.: 052/60 00 27
  М: 0888 312 885

  e-mail: office@olimed-invitro.eu
  сайт: www.olimed-invitro.eu

  д-р Маргарита Монастирска
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 11 / 04.07.2016 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООДАсистирана репродукцияТутракан

  Адрес: гр. Тутракан 7600,
  ул. „Трансмариска” № 69

  Тел.: 0866/605 60

  e-mail: ivanrilski_mc@abv.bg
  сайт: www.invitro-tutrakan.bg

  д-р Любомир Бойчев
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.

  Удостоверение № 70 / 09.11.2011 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ДОВЕРИЕ” АДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1632,
  жк. "Овча купел-2"
  бул."Фридрих Грюнангер" № 2, бл. А, ет. 3

  тел.: 02/40 36 105; 02 40 36 414
  факс:

  e-mail: info@mbal.doverie.bg
  сайт: www.mbal.doverie.bg

  д-р Димитър Гугутков, д.м
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки  и ембриони;
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 5714 / 24.03.2021 г.

  АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ” ЕООДАсистирана репродукцияВарна

  Адрес: гр. Варна 9000,
  ж.к.'Младост', бул.”Република”,
  медицински комплекс „Младост”

  тел: 052/555 567, 052/555 568
  М: 0888 376 382

  e-mail: drmariodavidkov@abv.bg
  сайт: www.drmariodavidkov.com

  д-р Марио Давидков
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
  2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 21 / 25.09.2009 г.

  ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - „ШЕЙНОВО” ЕАДАсистирана репродукцияСофияАдрес: гр. София 1504,
  р-н 'Средец', ул. "Шейново" № 19

  тел: 02/965 94 81, 02/965 94 82

  e-mail:
  hospital@sheynovo-ag.eu
  сайт: www.sheynovo-ag.eu
  д-р Румен Велев
  Изпълнителен директор
  1. Асистирана репродукция (изкуствена инсеминация).
  2. Вземане, експертиза, обработка, етикетиране и съхранение на човешки сперматозоиди.

  Удостоверение № 32 / 23.12.2010 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „РЕПРОМЕД” ЕООДАсистирана репродукцияПлевенАдрес: гр. Плевен 5800,
  ул. "Васил Априлов" № 14

  тел.: 064/803 023, 02/803 062, 02/803 043
  e-mail: repromed@abv.bg
  сайт: www.repromed-bg.com
  д-р Веселин Пенков
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 16 / 21.12.2010 г.

  АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” ООДАсистирана репродукцияШумен

  Адрес: гр. Шумен 9700,
  пл. "Възраждане" № 1

  регистратура тел: 054/800 806,
  спешен тел: 0894 543 666
  факс: 054/992 603
  М: 0893 324 202

  e-mail: st_ivan_rilski@mail.bg
  сайт: invitroshumen.bg

  д-р Даниел Янков
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 2 / 03.04.2014 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА И РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА „СОФИЯ” ООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1700,
  р-н 'Студентски',
  ул. "Баку" № 5Б

  тел.: 02/439 19 41

  e-mail: info@ivf.bg
  сайт: www.ivf.bg

  д-р Явор Владимиров
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 59 / 28.04.2011 г.

  АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "САЛМАНИДА” ЕООДАсистирана репродукцияПловдивАдрес: гр. Пловдив 4030,
  ул. “Даме Груев“ № 34А

  Тел: 032/678 210
  М: 0887 702 333

  е-mail:
  salmanida@mail.bg
  д-р Тони Абуайта
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.
  2. Съхранение на сперматозиди, зиготи и предимплатационни ембриони.

  Удостоверение № 62 / 09.08.2011 г.

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ „МАЙЧИН ДОМ” ЕАДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1432,
  район 'Триадица', ул. "Здраве" № 2

  тел.: 02/971 22 33

  e-mail: office@maichindom.com
  сайт: www.maichindom.com

  доц. д-р Иван Костов
  Изпълнителен директор

  доц. д-р Милко Сираков
  отговорно лице
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплатационни ембриони.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки, зиготи и предимплатационни ембриони.

  Удостоверение № 66 / 14.10.2011 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „НАДЕЖДА РЕПРОДУКТИВ СОФИЯ” ООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1330,
  район 'Красна поляна',
  ул. "Блага вест" № 3

  тел.: 02/441 79 70
  М: 0882 193 970

  e-mail: klinikanadejda@gmail.com
  сайт: www.invitro-bg.com

  д-р Георги Стаменов
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  3. Научноизследователска дейност, свързана с асистираната репродукция.
  4. Образователна дейност (обучение и подготовка на кадри).
  5. Дейности по набиране, консултиране и назначаване на изследвания на потенциални донори на яйцеклетки.

  Удостоверение № 3 / 07.02.2013 г.

  ВИЕНА ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1407,
  район 'Лозенец',
  бул. "Никола Вапцаров" № 51 Б
  Болница ТОКУДА ет.9

  телефони: 02/420 02 79, 02/403 42 27
  М: 0882 709 948

  e-mail: office@vienna-ivf.com
  сайт: www.vienna-ivf.com

  проф. д-р Хайнц Щромер
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 9 / 18.12.2012 г.

  МНОГОРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ЖЕНСКО ЗДРАВЕ "НАДЕЖДА" ООДАсистирана репродукцияСофия

  Адрес: гр. София 1330,
  квартал Красна поляна,
  ул. "Блага вест" № 3

  тел.: 02/44 17 970
  факс: 02/42 61 291
  М: 0882 193 970

  e-mail: mbal@nadezhda.bg
  сайт: www.nadezhda.bg

  д-р Анелия Рачева-Котева
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, айцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 13 / 16.12.2013 г.

  НЮ ЛАЙФ - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ ООДАсистирана репродукцияПловдив

  Адрес: гр. Пловдив 4004,
  район Южен, бул. "Македония" № 2В, ет. 2

  тел.: 032/69 36 93
  факс: 032/21 32 13
  М: 0879 180 816

  e-mail: info@newlifeclinic.bg
  сайт: newlifeclinic.bg

  д-р Добринка Петрова-Симеонова
  Медицински управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 4 / 10.06.2014 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ИН ВИТРО ТРАКИЯ" ЕООДАсистирана репродукцияСтара Загора

  Адрес: гр. Стара Загора 6000,
  ул. "Света троица" № 152

  тел.: 042/95 77 75
  факс: 042/98 80 97
  М: 0886 474 665

  e-mail: ivftrakia@abv.bg
  сайт: www.invitrotrakiya.com

  д-р Стефан Стефанов
  Медицински управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

  Удостоверение № 6 / 31.07.2014 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПУЛС" АДАсистирана репродукцияБлагоевград

  Адрес: гр. Благоевград 2700,
  ул. "Славянска" № 62

  тел.: 073/88 20 20, 073/88 20 65
  факс: 073/87 09 00
  М: 0894 67 88 65

  e-mail: mbalpuls@mbalpuls.bg
  сайт: www.bolnicapuls.com

  д-р Чавдар Андонов
  Изпълнителен директор
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 2 / 20.01.2015 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕПРОДУКТИВНА МЕДИЦИНА "НОВА РАДОСТ" ЕООДАсистирана репродукцияВарнаАдрес: гр. Варна 9000,
  район 'Одесос',
  ул.”Константин Доганов” № 48

  тел: 052/60 70 90
  факс: 052/60 80 50
  М: 0888 400 800

  e-mail: info@ivfradost.bg
  сайт: www.ivfradost.bg
  д-р Алкан Емин
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 7 / 04.06.2015 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р ЛИЛИЯ ДИМИТРОВА" ООДАсистирана репродукцияСофияАдрес: гр. София 1700,
  район 'Студентски',
  ул.”21-ви век” № 27

  М: 0887 630 185

  e-mail: mc_ld@abv.bg
  д-р Лилия Димитрова
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № 1 / 10.02.2017 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "АДЕЛА ФЕРТИЛИТИ" АДАсистирана репродукцияСофияАдрес: гр. София 1113,
  район 'Изгрев',
  ул.”Тинтява” № 15-17

  Регистратура: 0700 10992
  М: 0888 693 737

  e-mail: adellafert@adellaclinic.com
  сайт: adellaclinic.com
  д-р Петра Семерджиева
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № УД-00-3 / 09.02.2018 г.

  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "Д-Р КУНЕВ" ЕООДАсистирана репродукцияРусе

  Адрес: гр. Русе 7000,
  ул. "Борисова" № 87,
  бл. Лермонтов

  М: 0896 614 444

  e-mail: alexdrag1973@mail.bg
  сайт: drkunev.com

  д-р Александър Кунев
  Управител
  1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
  2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

  Удостоверение № УД-00-1 / 08.02.2018 г.

  АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА" АДТрансплантация на тъкани и клеткиСофияАдрес: град Варна 9000,
  ул. "Проф. д-р Г. Георгиев" № 4

  тел.: 052/611 130
  факс: 052/611 131

  е-mail: st_petka@abv.bg
  сайт: www.st-petka-eyeclinic.bg
  доц. д-р Тошо Митов, д.м.
  Управител
  1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

  Удостоверение № 6 / 28.03.2016 г.

  „ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХАСКОВО“ ООДТрансплантация на тъкани и клеткиХасково

  Адрес:

  град Хасково 6300,
  ул. "Георги Кирков" № 24


  тел: 038 536 090, 038 642 009

  е-mail: office@omc.bg
  сайт: www.omc.bg

  доц. д-р Димитър Джелебов
  Управител

  Присаждане на амниотична мембрана.

  Удостоверение № 1041/10.06.2019 г.