Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
 • English

Списък на лечебни заведения, които имат издадено удостоверение за извършване на дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки и асистирана репродукция.

Лечебните заведения са разделени на три основни групи, които може да филтрирате по-долу:

 • Извършващи дейности по трансплантация на органи;
 • Извършващи дейности по трансплантация на тъкани и клетки;
 • Извършващи дейности по асистирана репродукция.
wdt_ID Лечебно заведение Категория Донорска база Град Контакти Ръководител Дейности, които лечебното заведение може да извършва
1 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА „Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клетки Донорска база, Трансплантационен център София

Адрес: гр. София 1606,
бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 21


тел: 02/915 44 11
02/952 11 61
02/954 94 68


тел. Директорски:
02/915 42 11
факс Директорски:
02/951 62 68


e-mail: pirogov@pirogov.bg
сайт: www.pirogov.bg

д-р Валентин Димитров
Изпълнителен директор


 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)и предоставянето им за трансплантация.

 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – бъбрек.

 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек от жив донор.

 4. Присаждане на тъкани: костно-сухожилни, хрущялни тъкани, меки тъкани и кожа.

 5. Вземане, експертиза, обработка, съхранение и предоставяне на костно-сухожилна, роговична и други тъкани за извършване на трансплантация.


Удостоверение №19 / 21.12.2010 г.
2 ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ - МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СОФИЯ Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клетки Донорска база, Трансплантационен център София

Адрес: гр. София 1606,
бул."Георги Софийски" № 3


Тел. централа:
02/922 60 00
02/952 14 51
02/922 62 96
факс: 02/922 55 72


тел.директорски:
02/922 54 22
e-mail: vma@vma.bg
сайт: www.vma.bg

Бригаден генерал
проф. д-р Венцислав Мутафчийски,
д.м.н
Началник на ВМА

 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб;

 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване предоставяне и присаждане на част от черен дроб от жив донор;

 4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - бъбрек;

 5. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от жив донор - бъбрек;

 6. Присаждане на тъкани от човешки труп - очна роговица, амнион, кожа и костно-сухожилна тъкан.


Правилник за устройството и дейността на военномедицинската академия изм. и доп. ДВ. бр.22 от 10 март 2023 г.

3 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клетки Трансплантационен център София

Адрес: гр. София 1431,
бул."Пенчо Славейков" № 52А


тел. за цялата страна:
0700 12 131
тел. за прием пациенти:
02/915 94 13, 915 94 19
факс: 02/915 94 45
Директорски:
тел.: 02/915 94 04
факс.: 02/954 90 57
e-mail: info@uhsek.com
сайт: www.uhsek.com

проф. д-р Димитър Петков, дмн
Изпълнителен директор

 1. Вземане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.

 2. Присаждане на органи от човешки труп: сърце и бял дроб.

 3. Присаждане на тъкани: други сърдечни и съдови тъкани.


Удостоверение № 10 / 16.12.2010 г.

4 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клетки Трансплантационен център, Тъканна банка София

Адрес: гр.София 1431,
ул."Св. Георги Софийски" 1

тел.централа:
02/923 01
регистратура ДКБ:
02/923 05 92
факс: 02/923 06 46


e-mail:
umbal.alexandrovska@gmail.com
сайт: alexandrovska.com

проф. д-р Атанас Йонков, дм
Изпълнителен директор

 1. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - бъбрек, черен дроб.

 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на бъбрек, част от черен дроб от жив донор.

 3. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, етикиране, предоставяне, присаждане и транспортиране на стволови клетки и костен мозък .

 4. Експертиза, обработка, преработка, съхранение и присаждане на очна роговица и амниотична мембрана.


Удостоверение № 8 /16.12.2010 г.

5 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клетки Донорска база, Трансплантационен център Варна

Адрес: гр. Варна 9010,
бул. “Христо Смирненски” 1

тел.централа:
052/30-28-51 (до 59)
052/ 97 80 00
052/ 97 82 11

факс: 052/30 28 74

e-mail: officeub@mail.bg
сайт: www.svetamarina.com

проф. д-р Силва Андонова-Атанасова, д.м.н
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
 3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
 4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.
 5. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.

Удостоверение № УД-00-6/ 20.09.2018 г.

6 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЛОЗЕНЕЦ" ЕАД Трансплантация на органи, Асистирана репродукция Донорска база, Трансплантационен център София

Адрес:
гр.София 1407, ул. "Козяк" 1

тел. централа:
02/ 960 76 81, 02/ 960 76 82
02/ 960 76 83, 02/ 960 76 84

e-mail: hq@lozenetz-hospital.bg
сайт: www.lozenetz-hospital.bg

д-р Христо Стоянов
Изпълнителен директор
За трансплантации:
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
 2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – черен дроб, панкреас, тънко черво;
 3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – бъбрек;
 4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи – сърце и бял дроб.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-428 / 07.12.2020 г.


За асистирана репродукция:
 1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони;
 2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.

Разрешение за осъществяване на лечебна дейност №МБ-428 / 07.12.2020 г.

7 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД Трансплантация на органи Донорска база Разград

Адрес: гр. Разград 7200,
ул. «Коста Петров» № 2

тел. централа:
084/62 43 21
084/62 43 22
084/62 43 23
факс: 084/62 97 65
М: 0887 47 11 78
e-mail: mbal@bogytec.com
сайт: www.mbal-razgrad.com

д-р Гечо Жеков
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Удостоверение № 34 / 28.12.2010 г.

8 УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД Трансплантация на органи, Трансплантация на тъкани и клетки Донорска база Русе

Адрес: гр. Русе 7002,
ул. „Независимост ” № 2

тел: 082/88 72 15
082/88 72 23
факс: 082/82 10 11
М: 0888 50 49 72
e-mail: hospitalruse@hospitalruse.org
сайт: www.mbal.rousse.bg

доц. д-р Александър Парашкевов, д. м.
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан и кожа.

Удостоверение № УД-00-2 / 08.02.2018 г.

9 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ШУМЕН - АД Трансплантация на органи Донорска база Шумен

Адрес: гр. Шумен 9700,
ул. “Васил Априлов” 63

тел.централа: 054/80 07 33
054/85 57 55
тел./факс: 054/80 07 51
М: 0884 29 50 15
e-mail: mbal-shumen@ro-ni.net
сайт: http://mbal-shumen.com/

д-р Димитър Костов
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация

Удостоверение № 7 / 14.12.2010 г.

10 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - СЛИВЕН” - АД Трансплантация на органи Донорска база Сливен

Адрес: гр. Сливен 8800,
бул. „ Христо Ботев” № 1

тел.центала: 044/61 17 00
тел.директор: 044/ 61 17 01
факс: 044/62 43 26
М: 0896 74 80 54
e-mail: mbal.sl@iradeum.com
сайт: www.mbal.sliven.net

д-р Васислав Петров
Изпълнителен директор
 1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.

Разрешение № МБ-22 / 13.07.2021 г.

Категория Донорска база Град