Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Указания на ИАМН за органно и тъканно донорство

Заглавие
Донорски бази
127 изтегляния
92.50 KB
Откриване на донор, клинична оценка и разширени критерии на Испанската програма ТРМ
185 изтегляния
1.29 MB
Минимални задължителни изследвания на донора
206 изтегляния
188.50 KB
Мозъчна смърт
част І 168 изтегляния
1.67 MB
Мозъчна смърт
част ІІ 162 изтегляния
1.12 MB
Кондициониране на донор
170 изтегляния
233.00 KB
Разговор със семейството
130 изтегляния
172.00 KB
Вземане на орган от жив донор
160 изтегляния
199.50 KB
Бъбречна трансплантация
316 изтегляния
380.00 KB
Мулти-органна експлантация от трупен донор
Основен документ и приложение 156 изтегляния
944.93 KB
Протокол за извършване на органна трансплантация в условия на пандемията с COVID 19
239 изтегляния
32.48 KB
Европейско ръководство за качество и безопасност при органно донорство и трансплантации, осмо издание (EDQM)
14 изтегляния
3.29 MB