Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Указания на ИАМН за органно и тъканно донорство

Заглавие
Донорски бази
160 изтегляния
92.50 KB
Откриване на донор, клинична оценка и разширени критерии на Испанската програма ТРМ
276 изтегляния
1.29 MB
Минимални задължителни изследвания на донора
305 изтегляния
188.50 KB
Мозъчна смърт
част І 211 изтегляния
1.67 MB
Мозъчна смърт
част ІІ 222 изтегляния
1.12 MB
Кондициониране на донор
219 изтегляния
233.00 KB
Разговор със семейството
178 изтегляния
172.00 KB
Вземане на орган от жив донор
229 изтегляния
199.50 KB
Бъбречна трансплантация
405 изтегляния
380.00 KB
Мулти-органна експлантация от трупен донор
Основен документ и приложение 226 изтегляния
944.93 KB
Протокол за извършване на органна трансплантация в условия на пандемията с COVID 19
355 изтегляния
32.48 KB
Европейско ръководство за качество и безопасност при органно донорство и трансплантации, осмо издание (EDQM)
65 изтегляния
3.29 MB