logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Данни от лечебните заведения по асистирана репродукция

За 2019 г. по месеци:

Месец Регистър донори Регистър репродуктивни клетки Регистър реципиенти
    овоцити сперматозоиди ембриони  
Януари 1 662 3 839 1 268 3 249 831
Февруари 2 165 5 146 1 654 4 664 1 164
Март 2 263 5 909 1 742 4 950 1 238
Април 2 209 5 456 1 682 4 683 1 243
Май 2 361 6 376 1 925 5 324 1 188
Юни 2 372 6 973 1 834 5 445 1 295
Юли 1 865 4 945 1 456 4 293 812
Август 876 2 841 992 2 367 323
Септември 1 962  5 291  1 533  4 509  1 055
Октомври 1 735 7 149 1 968 6 272 1 061
Ноември 2 629 7 010 1 976 5 959 1 385
Декември          

 

Лечебните заведения предават месечните си отчети за извършените дейности по асистирана репродукция до края на следващия календарен месец.


Данни за предходни години:

Година Регистър донори Регистър репродуктивни клетки Регистър реципиенти
    овоцити сперматозоиди ембриони  
2018 г. 23 394 62 174 18 091 50 309 12 710
2017 г. 22 258 55 416 17 670 45 372 11 938
2016 г. 21 137 54 665 16 892 44 795 11 436
2015 г. 21 964 55 882 16 761 43 430 11 682
2014 г. 20 507 51 229 14 564 37 033 11 066
2013 г. 20 804 37 361 12 077 26 050 10 815
2012 г. 19 873 38 113 12 045 28 927 10 515
Увеличи текста
Висок контраст