Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Данни от лечебните заведения по асистирана репродукция

За 2020 г. по месеци:

 

Месец Регистър донори Регистър репродуктивни клетки Регистър реципиенти
    овоцити сперматозоиди ембриони  
Януари 1 726 4 346 1 441 3 651 842
Февруари 2 440 6 387 1 841 5 412 1 218
Март 2 005 5 507 1 466 4 679 1 007
Април 855 2 063 754 1 837 403
Май 1 762 4 277 1 238 3 804 886
Юни 2 444 6 229 1 796 5 349 1 405
Юли 2 334 5 664 1 848 5 090 1 384
Август 1 393 4 037 1 492 3 530 920
Септември 2 285 5 862 1 789 5 050 1 278
Октомври 2 712 7 200 2 051 6 188 1 457
Ноември 2 227 5 465 1 688 4 710 1 315
Декември          

 

Лечебните заведения предават месечните си отчети за извършените дейности по асистирана репродукция до края на следващия календарен месец.


Данни за предходни години:

Година Регистър донори Регистър репродуктивни клетки Регистър реципиенти
    овоцити сперматозоиди ембриони  
2019 г. 23 650 64 607 19 256 55 076 12 593
2018 г. 23 394 62 174 18 091 50 309 12 710
2017 г. 22 258 55 416 17 670 45 372 11 938
2016 г. 21 137 54 665 16 892 44 795 11 436
2015 г. 21 964 55 882 16 761 43 430 11 682
2014 г. 20 507 51 229 14 564 37 033 11 066
2013 г. 20 804 37 361 12 077 26 050 10 815
2012 г. 19 873 38 113 12 045 28 927 10 515
Увеличи текста
Висок контраст