Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Данни от лечебните заведения по асистирана репродукция

За 2024 г. по месеци:

 

Месец Регистър донори Регистър репродуктивни клетки Брой извършени ембриотрансфери и инсеминации Брой реципиенти
    овоцити сперматозоиди ембриони    
Януари 1 748 5 210 1 511 4 074 901 873
Февруари 2 342 7 916 1 930 5 792 1 337 1 302
Март 2 484 8 226 2 118 6 307 1 407 1 359
Април            
Май            
Юни            
Юли            
Август            
Септември            
Октомври            
Ноември            
Декември            


 

Лечебните заведения предават месечните си отчети за извършените дейности по асистирана репродукция до края на следващия календарен месец.


Данни за предходни години:

Година Регистър донори Регистър репродуктивни клетки Брой извършени ембриотрансфери и инсеминации Брой реципиенти
    овоцити сперматозоиди ембриони    
2023 г. 24 901 77 335 21 515 59 788 14 057 13 629
2022 г. 24 198 67 902 20 748 55 578 13 798 13 247
2021 г. 24 496 62 912 20 620 57 826 13 755 13 069
2020 г. 24 118 60 826 18 664 52 547 12 997  
2019 г. 23 650 64 607 19 256 55 076 12 593  
2018 г. 23 394 62 174 18 091 50 309 12 710  
2017 г. 22 258 55 416 17 670 45 372 11 938  
2016 г. 21 137 54 665 16 892 44 795 11 436  
2015 г. 21 964 55 882 16 761 43 430 11 682  
2014 г. 20 507 51 229 14 564 37 033 11 066  
2013 г. 20 804 37 361 12 077 26 050 10 815  
2012 г. 19 873 38 113 12 045 28 927 10 515