Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

Данни за 2019 година

Информацията за всяка текуща година се публикува на годишна база в края на годината

 

Присадени тъкани и клетки от човешки произход – 2019 г.

Наименование на лечебното заведение автоложни хемопоетични стволови клетки от периферна кръв алогенни хемопоетични стволови клетки от периферна кръв хемопоетични стволови клетки от костен мозък
МБАЛ „Света Марина“ 34 8  
СБАЛХЗ 53 26 3
УМБАЛ „Свети Георги“ 25    
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 7 1 3
Общ брой: 119 35 6

2019 г.

Наименование на лечебното заведение Роговица Амнион Склера
АМЦСМП „Света Петка“ ООД 7 9 0
АМЦСМПОК „Света Петка“ АД 0 0 0
МЦО „Ресбиомед“ ЕООД 0 0 0
ВМА МБАЛ, София 0 4 0
МБАЛ „Света Анна“ АД 0 0 0
МБАЛ „Токуда“ ЕАД 7 3 0
СБАЛОБ „Ден“ ЕООД 36 14 0
СБАЛОБ „Зора“ ООД 12 8 0
СБАЛОБ „Зрение“ ООД 1 0 0
СБОБАЛ – Варна ЕООД 25 335 0
СОБАЛ „Академик Пашев“ ООД 20 16 0
СОБАЛ „Бургас“ ООД 0 6 0
СОБАЛ „Вижън“ ООД 6 21 0
СОБАЛ „Пентаграм“ ЕООД 23 0 1
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 3 6 0
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД 10 3х1/3 0
Общ брой: 152 422+3х1/3 1

2019 г.

Наименование на лечебното заведение Брой трансплантации на алографт Брой алографти Костно -сухожилна тъкан
МБАЛ „Токуда“ 6 7 1
ВМА МБАЛ – София 12 19 0
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” 3 3 0
УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ 87 92 60
УМБАЛ „Софиямед“ 9 9 2
Общ брой: 117 130 63

Блокирани, унищожени и изтеглени от употреба тъкани – 2019 г.

Лечебно заведение фасция костно-сухожилна тъкан пробовземане стволови клетки кожа роговица хрущял перикард амниотична мембрана
ТБ „Биорегенерация“   260 2          
ТБ „България“ 14 342   14 12 2 1  
ТБ „Остеоцентър“   14   9        
УМБАЛСМ „Пирогов“   31     1     18
УМБАЛ Александровска     1          
Международна очна банка         1      
Общ брой: 14 647 3 23 14 2 1 18

Взети тъкани и клетки от жив донор – 2019 година

Лечебно заведение донори кръв от пъпна връв пъпна връв плацента млечен зъб мастна тъкан периферни ХСК костен мозък амнион бедрени глави Общ брой за ТБ/ЛЗ
ТБ „Садаса 2007″ 437 437 403               840
УМБАЛ „Александровска” 82 82                 82
ТБ „Биохеленика България” 31 21 18 11 10           60
ТБ „Булген” АД 180 172 172     8         352
ТБ „Биорегенерация” 1570 337 337   15       3 1208 1900
ТБ „Крио център България” 169 169 149               318
МЦ „Афродита” 1287 1260 1207   27           2494
СБАЛХЗ 76           76 2     78
УМБАЛ „Царица Йоанна 10           10       10
СБАЛ „Св.Лазар” 37 37 34               71
Ин витро МЦ “Димитров”                      
УМБАЛ „Света. Марина“Варна 38           34   4   38
ТБ „България“ 1847                 1857 1857
УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив 23           23       23
ТБ „Селена Целс“ Пловдив 170 170 167               337
Общ брой: 5957 2685 2487 11 52 8 143 2 7 3065 8460

Взети тъкани от трупен донор – 2019 година

Наимнование на лечебното заведение донори фасция кост сухо жилие кожа роговица менискус хрущял пери-кард общ брой за ЛЗ/ТБ
Тъканна банка „Остеоцентър България“ 104 0 1240 657 69 0 11 0 0 1977
Тъканна банка „България“ 61 110 552+3х1/2
43х2/3
9 35 18 0 18 46 788+3х1/2
43х2/3
Тъканна банка „Биорегенера-ция“ 15 0 0 0 0 30 0 0 0 30
Международна очна банка 55 0 0 0 0 110 0 0 0 110
УМБАЛСМ ..Пирогов 23 0 84+ 36х1/3 29 0 6 0 0 0 119+ 36х1/3
Общ брой: 169 110 1876+3х1/2
43х2/3+36х1/3
695 104 164 11 18 46 3024+3х1/2
43х2/3+36х1/3

Данни за предишни години

Година Брой живи донори Брой трупни донори Брой взети тъкани и клетки от жив донор Брой взети тъкани от трупен донор Брой присадени тъкани и клетки от жив донор Брой присадени тъкани от трупен донор
2019 5957 169 8460 3027 585 345
2018 5304 193 7604 3317 472 292
2017 4964 218 7128 3954 396 281
2016 5027 205 7063 3912 294 238
2015 4428 254 6182 5096 276 336
2014 3588 243 5216 4008 187 251
2013 3139 190 3551 3401 197 228
2012 1716 232 2879 2837 209 188
Увеличи текста
Висок контраст