logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English

Данни за 2018 година

Присадени тъкани и клетки от човешки произход – 2018г.

Наименование на лечебното заведение автоложни хемопоетични стволови клетки от периферна кръв алогенни хемопоетични стволови клетки от периферна кръв хемопоетични стволови клетки от костен мозък
МБАЛ „Света Марина“ 23 16  
СБАЛХЗ 46 40 5
УМБАЛ „Свети Георги“ 22    
УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 7 1 2
Общ брой: 98 57 7

2018 г.

Наименование на лечебното заведение Роговици Амнион
АМЦСМП „Света Петка“ ООД 1 0
АМЦСМПОК „Света Петка“ АД 11 8
МЦО „Ресбиомед“ ЕООД 5 0
ВМА МБАЛ, София 0 8
МБАЛ „Света Анна“ АД 1 0
МБАЛ „Токуда“ ЕАД 1 0
СБАЛОБ „Ден“ ЕООД 11+ 3х1/2 2
СБАЛОБ „Зора“ ООД 2 6
СБАЛОБ „Зрение“ ООД 2 1
СБОБАЛ – Варна ЕООД 20 227
СОБАЛ „Академик Пашев“ ООД 20 19
СОБАЛ „Бургас“ ООД 0 13
СОБАЛ „Вижън“ ООД 6 17
СОБАЛ „Пентаграм“ ЕООД 17 2
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 3 4
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД 12+3х1/2+1х1/3 8х1/3
Общ брой: 112+6х1/2+1х1/3 307+8х1/3

2018 г.

Наименование на лечебното заведение Брой трансплантации на алографт Брой алографти Костно -сухожилна тъкан
МБАЛ „Токуда“ 7 9  
ВМА МБАЛ – София 16 23 2
СБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ 10 11 2
УМБАЛСМ „Н. Й. Пирогов“ 81 95 29
УМБАЛ „Софиямед“ 5 5  
Общ брой: 119 143 33

Блокирани, унищожени и изтеглени от употреба тъкани – 2018 г.

Лечебно заведение фасции кости сухожилия кожа роговици хрущял перикард Общ брой
ТБ „Биорегенерация“   309           309
ТБ „България“ 8 162 41 3 4 2 3 223
ТБ „Остеоцентър“     8 1       9
УМБАЛСМ „Пирогов“   2 23     8    
МЦО “Ресбиомед”         2     2
Общ брой: 8 473 72 4 6 10 3 576

Взети тъкани и клетки от жив донор – 2018 година

Лечебно заведение донори кръв от пъпна връв пъпна връв плацента млечен зъб мастна тъкан периферни ХСК костен мозък амнион бедрени глави Общ брой за ТБ/ЛЗ
ТБ „Садаса 2007″ 258 257 234               491
УМБАЛ „Александровска” 80 80                 80
ТБ „Биохеленика България” 39 32 30 14 7           83
ТБ „Булген” АД 198 195 194     2         391
ТБ „Биорегенерация” 1568 332 332   17       4 1208 1893
ТБ „Крио център България” 429 429 403               832
МЦ „Афродита” 1114 1094 1019 1 18           2132
СБАЛХЗ 83           83 3     86
УМБАЛ „Царица Йоанна 10           9 1     10
СБАЛ „Св.Лазар” 45 45 37               82
Ин витро МЦ “Димитров”                      
УМБАЛ „Света. Марина“Варна 39           37   2   39
ТБ „България“ 1376                 1387 1387
УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив 25           25       25
ТБ „Селена Целс“ Пловдив 40 37 35               72
Общ брой: 5304 2501 2284 16 42 2 154 4 6 2595 7604

Взети тъкани от трупен донор – 2018 година

Наимнование на лечебното заведение донори фасции кост сухо жилие кожи роговици менискус хрущял пери-кард общ брой за ЛЗ/ТБ
Тъканна банка „Остеоцентър България“ 139 0 1663+1х1/3 832 60 0 8 0 0 2563+1х1/3
Тъканна банка „България“ 44 79 400+7х1/2 +11х2/3 8 18 14 0 11 20 550+7х1/2 +11х2/3
Тъканна банка „Биорегенера-ция“ 33 0 0 0 0 65 0 0 0 65
Международна очна банка 27 0 0 0 0 52 0 0 0 52
УМБАЛСМ ..Пирогов 13 0 55+5х1/2 + 6х1/3 14 0 2 0 0 0 71+5х1/2 + 6х1/3
Общ брой: 188 79 2118+12х 1/2+7х1/3 +11х2/3 854 78 133 8 11 20 3301+12х1/2 +7х1/3+11 х2/3

Данни за предишни години

Година Брой живи донори Брой трупни донори Брой взети тъкани и клетки от жив донор Брой взети тъкани от трупен донор Брой присадени тъкани и клетки от жив донор Брой присадени тъкани от трупен донор
2018 5304 193 7604 3317 472 292
2017 4964 218 7128 3954 396 281
2016 5027 205 7063 3912 294 238
2015 4428 254 6182 5096 276 336
2014 3588 243 5216 4008 187 251
2013 3139 190 3551 3401 197 228
2012 1716 232 2879 2837 209 188
Увеличи текста
Висок контраст