Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация 0700 50 611
  • English

 

      ДЕКЛАРАЦИЯ      
Имена Длъжност Структура Декларации за несъвместимост   Декларации за имущество и интереси  
      по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 4 от ЗПКОНПИ
Асен Еленков Директор дирекция АПФДИО     ДН-167/12.05.2023 г.  
ДН-168/12.05.2023 г.
Александър Фердов Главен експерт АПФДИО     ДН-106/05.05.2023 г.  
ДН-107/05.05.2023 г.
Габриела Георгиева Старши експерт АПФДИО     ДН-57/27.04.2023 г.  
ДН-58/27.04.2023 г.
Поля Григорова Главен експерт АПФДИО     ДН-105/05.05.2023 г.  
ДН-104/05.05.2023 г.
Десислава Върбанова Младши експерт АПФДИО     ДН-51/27.04.2023 г.  
ДН-52/27.04.2023 г.
Таня Стефанова Главен специалист АПФДИО     ДН-24/30.03.2023 г.  
ДН-25/30.03.2023 г.
Невяна Михайлова Главен специалист АПФДИО     ДН-89/03.05.2023 г.  
ДН-90/03.05.2023 г.
Теодора Цонкова Главен счетоводител АПФДИО     ДН-103/05.05.2023 г.  
Радостина Аначкова Главен експерт АПФДИО     ДН-53/27.04.2023 г.  
ДН-54/27.04.2023 г.
инж. Георги Лесов Главен експерт АПФДИО     ДН-77/02.05.2023 г.  
ДН-78/02.05.2023 г.
Анатолий Куницкий Главен експерт АПФДИО     ДН-177/12.05.2023 г.  
ДН-178/12.05.2023 г.
Ася Михайлова-Чолашка Главен експерт АПФДИО     ДН-179/15.05.2023 г.  
ДН-180/15.05.2023 г.
Силвана Петкова Младши експерт АПФДИО     ДН-47/27.04.2023 г.  
ДН-114/05.05.2023 г.
ДН-48/27.04.2023 г.
ДН-116/05.05.2023 г.
Анастасия Каназирева Главен специалист АПФДИО     ДН-28/25.04.2023 г.  
Кремена Мизова Главен експерт АПФДИО ДКП-18/09.06.2023 г.   ДН-197/03.07.2023 г.  
ДН-198/03.07.2023 г.
Илияна Станоева Главен юрисконсулт КМДПП ДКП-17/06.06.2023 г.   ДН-195/27.06.2023 г.  
ДН-196/27.06.2023 г.
Димитър Димитров Началник отдел КМДПП ДКП-12/24.04.2023 г.   ДН-185/02.06.2023 г.  
ДН-186/02.06.2023 г.
ДН-187/02.06.2023 г.
ДН-188/02.06.2023 г.
Елена Ганева Главен юрисконсулт КМДПП ДКП-15/26.05.2023 г.   ДН-189/06.06.2023 г.  
ДН-190/06.06.2023 г.
Илиана Будинова Главен експерт КМДПП     ДН-55/27.04.2023 г.  
ДН-56/27.04.2023 г.
Михаела Йовкова Директор РРЛЗ     ДН-39/27.04.2023 г.  
ДН-40/27.04.2023 г.
Деница Христова Главен инспектор РРЛЗ ДКП-21/28.07.2023 г.   ДН-200/01.09.2023 г.  
ДН-201/01.09.2023 г.
д-р Мариана Кехайова Държавен инспектор  РРЛЗ     ДН-164/11.05.2023 г.  
ДН-163/11.05.2023 г.
д-р Иво Атанасов Главен инспектор РРЛЗ     ДН-170/12.05.2023 г.  
ДН-169/12.05.2023 г.
Юлия Балканджиева-Паунова Главен инспектор РРЛЗ     ДН-35/27.04.2023 г.  
ДН-36/27.04.2023 г.
Магдалена Нинова Главен инспектор РРЛЗ ДКП-5/22.02.2023 г.   ДН-17/16.03.2023 г.  
ДН-16/16.03.2023 г.
Ирена Цанкова Главен инспектор РРЛЗ     ДН-33/27.04.2023 г.  
ДН-34/27.04.2023 г.
Невена Трендафилова Инспектор РРЛЗ     ДН-73/02.05.2023 г.  
ДН-74/02.05.2023 г.
Тодор Пенев Главен юрисконсулт АПФДИО     ДН-21/23.03.2023 г.  
ДН-20/23.03.2023 г.
Любомир Попов Старши юрисконсулт КМДПП ДКП-4/22.02.2023 г.   ДН-27/21.04.2023 г.  
ДН-26/24.04.2023 г.
д-р Евелина Йорданова Директор дирекция УККТАР     ДН- 173/12.05.2023 г.  
Ванина Антонова Главен експерт УККТАР     ДН-174/12.05.2023 г.  
Кирил Кирилов Главен експерт УККТАР     ДН-129/09.05.2023 г.  
ДН-130/09.05.2023 г.
Цветелина Николова-Кирчева Главен експерт УККТАР     ДН-83/03.05.2023 г.  
ДН-84/03.05.2023 г.
Мая Серафимова Главен експерт УККТАР     ДН-158/11.05.2023 г.  
Елена Йорданова Главен експерт УККТАР     ДН-61/27.04.2023 г.  
ДН-62/27.04.2023 г.
Йордан Пеев Главен експерт УККТАР     ДН-99/09.05.2023 г.  
ДН-100/09.05.2023 г.
Десислава Бъчева-Цонева Главен експерт УККТАР     ДН-108/05.05.2023 г.  
ДН-109/05.05.2023 г.
Галина Крумова Главен експерт УККТАР     ДН-79/02.05.2023 г.  
ДН-80/02.05.2023 г.
Добрина Петкова Главен експерт УККТАР     ДН-32/26.04.2023 г.  
ДН-31/26.04.2023 г.
Ренета Кумчева Старши експерт УККТАР     ДН-134/09.05.2023 г.  
ДН-135/09.05.2023 г.
д-р Грациела Монова Началник отдел КМДПП ДКП-11/24.04.2023 г.   ДН-64/02.05.2023 г.  
ДН-95/04.05.2023 г.
ДН-65/02.05.2023 г.
ДН-96/04.05.2023 г.
ДН-7/01.02.2023 г.
Антония Кастелова Държавен инспектор КМДПП     ДН-153/10.05.2023 г.  
ДН-152/10.05.2023 г.
д-р Юлиана Чилева Държавен инспектор КМДПП     ДН-141/10.05.2023 г.  
ДН-142/10.05.2023 г.
Татяна Иванова Държавен инспектор КМДПП     ДН-149/10.05.2023 г.  
ДН-148/10.05.2023 г.
проф. д-р Владимир Пилософ Държавен инспектор КМДПП     ДН-159/11.05.2023 г.  
ДН-162/11.05.2023 г.
Галина Захариева Главен инспектор КМДПП     ДН-183/26.05.2023 г.  
ДН-184/26.05.2023 г.
Иван Хаджиев Главен инспектор КМДПП     ДН-68/02.05.2023 г.  
ДН-69/02.05.2023 г.
Светла Тодорова-Кръстева Държавен инспектор КМДПП     ДН-45/27.04.2023 г.  
ДН-46/27.04.2023 г.
Андония Ангелова Главен инспектор КМДПП     ДН-136/09.05.2023 г.  
ДН-137/09.05.2023 г.
Елизабет Манова-Баждекова Главен инспектор КМДПП     ДН-127/05.05.2023 г.  
ДН-128/05.05.2023 г.
Мария Недялкова Началник отдел КМДПП     ДН-147/10.05.2023 г.  
д-р Георги Димитров Държавен инспектор КМДПП     ДН-93/03.05.2023 г.  
ДН-94/03.05.20223 г.
Ирена Кошова Държавен инспектор КМДПП     ДН-30/25.04.2023 г  
ДН-29/30.04.2023 г.
Ангел Ангелов Главен инспектор КМДПП     ДН-102/05.05.2023 г.  
ДН-101/05.05.2023 г.
д-р Тянка Петкова-Серафимова Главен инспектор КМДПП     ДН-70/02.05.2023 г.  
Иван Николов Главен инспектор КМДПП     ДН-75/02.05.2023 г.  
ДН-76/02.05.2023 г.
Янислав Нанов Началник отдел КМДПП     ДН-120/05.05.2023 г.  
ДН-121/05.05.2023 г.
Десислава Димитрова Държавен инспектор КМДПП     ДН-87/03.05.2023 г.  
ДН-88/03.05.2023 г.
Оля Василева Държавен инспектор КМДПП     ДН-91/03.05.2023 г.  
ДН-92/03.05.2023 г.
Кристина Манова Държавен инспектор КМДПП     ДН-118/05.05.2023 г.  
ДН-119/05.05.2023 г.
Димитър Симеонов Главен инспектор КМДПП     ДН-131/09.05.2023 г.  
ДН-132/09.05.2023 г.
Ирина Стоянова Главен инспектор КМДПП     ДН-59/27.04.2023 г.  
ДН-60/27.04.2023 г.
Стела Йончева Главен инспектор КМДПП     ДН-145/10.05.2023 г.  
ДН-144/10.05.2023 г.
Ивайло Петров Главен специалист АПФДИО     ДН-175/12.05.2023 г.  
ДН-176/12.05.2023 г.
Ростислав Райчев Началник отдел КМДПП     ДН-115/05.05.2023 г.  
ДН-117/05.05.2023 г.
Събина Павлова Държавен инспектор КМДПП     ДН-154/10.05.2023 г.  
ДН-155/10.05.2023 г.
Радка Николова Началник отдел КМДПП     ДН-85/03.05.2023 г.  
ДН-86/03.05.2023 г.
Мария Лобанова Главен инспектор КМДПП     ДН-110/05.05.2023 г.  
ДН-112/05.05.2023 г.
Марина Стоева Главен експерт АПФДИО     ДН-22/30.03.2023 г.  
ДН-23/30.03.2023 г.
Бояна Кожухарова Главен юрисконсулт АПФДИО     ДН-122/05.05.2023 г.  
Вероника Трендафилова Главен инспектор КМДПП     ДН-41/27.04.2023г.  
ДН-42/27.04.2023 г.
Марияна Куновска Главен експерт АПФДИО      ДН-43/27.04.2023 г.  
ДН-44/27.04.2023 г.
Георги Канзов Директор на дирекция КМДПП     ДН-157/10.05.2023 г.  
ДН-156/10.05.2023 г.
Василка Цанева Главен юрисконсулт КМДПП     ДН-140/09.05.2023 г.  
ДН-139/09.05.2023 г.
Илияна Будинова Главен експерт КМДПП     ДН-55/27.04.2023 г.  
ДН-56/27.04.2023 г.
Лазар Петров Главен инспектор КМДОК ДКП-19/12.07.2023 г.   ДН-63/02.05.2023 г.  
Евелина Налбантова Главен експерт  УККТАР     ДН-111/05.05.2023 г.  
ДН-113/05.05.2023 г.
Панайотка Панайотова – Димитрова  Главен инспектор  КМДПП ДКП-1/03.01.2023 г.   ДН-8/08.02.2023 г.  
ДН-133/09.05.2023 г.
ДН-9/08.02.2023 г.
Елена Павлова Главен инспектор КМДПП ДКП-3/04.01.2023 г.   ДН-5/01.02.2023 г.  
ДН-71/02.05.2023 г.
ДН-6/01.02.2023 г.
ДН-72/02.05.2023 г.
д-р Паулин Тодоров Главен инспектор КМДПП ДКП-20/21.07.2023 г.   ДН-193/26.06.2023 г.  
ДН-194/26.06.2023 г.
Мариела Хлебарова  Старши експерт АПФДИО ДКП-6/01.03.2023 г.   ДН-97/04.05.2023 г.  
ДН-98/04.05.2023 г.
Еленка Йорданова Главен инспектор КМДПП     ДН-81/03.05.2023 г.  
ДН-82/03.05.2023 г.
Райна Боянова Главен инспектор  КМДПП     ДН-66/02.05.2023 г.  
ДН-67/02.05.2023 г.
Мария Йорданова Главен юристконсулт КМДПП ДКП-22/02.08.2023 г.   ДКП-24/10.08.2023 г.  
ДН-199/10.08.2023 г.
д-р Атанас Атанасов Държавен инспектор КМДПП ДКП-23/07.08.2023 г.   ДН-202/01.09.2023 г.  
ДН-203/01.09.2023 г.
Светлана Караризова Главен инспектор КМДПП ДКП-25/23.08.2023 г.      

Архив: