Вътрешните правила за предоставяне на обществена информация от ИАМН