Вътрешни правила за организацията и реда за подаване на сигнали и защита на сигнализиращите лица за нарушения по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“