Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ за 2023 г.