Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2020 г.