ДЕЙНОСТИ ПО ВЗЕМАНЕ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ С ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД