ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ НА ПОЧИНАЛОТО ЛИЦЕ, КОГАТО Е ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ