Декларация от близките на починалото лице, когато е под 18 годишна възраст