Детекция на потенциален донор и диагностика на мозъчна смърт