Доклад годишен оценка на удовлетвореността на потребителите от предоставените административни услуги за 2021 г.