МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за дейности по асистирана репродукция