Заповед за утвърждаване на Вътрешните правила от 18.05.2022