Заявление по образец 2343 – регистриране на дейности по ВЗЕМАНЕ