Обявяване на конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Органна трансплантация“ към дирекция УККТАР