Конкурс за длъжността началник на отдел в отдел Контрол по спазване на медицинските стандарти дир. КМДПП