Критерии за подбор при процедура за мобилност за длъжността „главен инспектор” в дирекция РРЛЗ