Месечен отчет на лечебните заведения за починалите пациенти