logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English
  • Version
  • Сваляне 11
  • Размер 393.20 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15.04.2004
  • Last Updated 19.06.2019

НАРЕДБА № 13-А

за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на република българи.

Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр. 39 от 12 Май 2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.34 от 28 Април 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 41 от 21 Май 2019 г.

Увеличи текста
Висок контраст