logo
Денонощни телефони за лечебни заведения за информация
и консултация при случай на донорска ситуация +359 879 011 611 +359 899 011 611
ДА! За живот! - Национална кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията
  • English
  • Version
  • Сваляне 2
  • Размер 12.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25.04.2007
  • Last Updated 01.08.2019

НАРЕДБА № 16

за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.

В сила от 12.08.2007 г., Издадена от Министерството на здравеопазването. Обн. ДВ. бр. 38 от 11 Май 2007 г., изм. ДВ. бр. 95 от 2 Декември 2011 г., последно изм. и доп. ДВ. бр. 25 от 20 Март 2018 г., отм. ДВ. бр. 41 от 21 Май 2019 г.

ОТМЕНЕНА

Увеличи текста
Висок контраст