Наредба № 2 от 23 декември 2020 г. „ Обща медицина“