Наредба № 23 от 25 юни 2010г. „Кожни и венерически болести“