Наредба № 30 от 19 юли 2004г. „ Физикална и рехабилитационна медицина“