Наредба № 41 от 24 септември 2009 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Диализно лечение"